Výuka probíhala na základě desítky projektů. Informovala o tom ředitelka školy Šárka Kršiaková.

Děti ani neví, že se vlastně učí

„Projektové vyučování jsme v naší škole oficiálně zavedli v letošním školním roce, tuto metodu jsme však zkoušeli i dříve. Hlavní podstata spočívá v tom, že děti místo poslechu a opisování učiva z tabule samy hledají potřebné informace v knížkách nebo na internetu, pracují ve skupinkách, vzájemně si pomáhají, učí se nahlas mluvit před svými spolužáky a ani si neuvědomují, že se vlastně něco učí,“ nastínila cíle projektu ředitelka.

Jeden z projektů se jmenoval Průvodce v cestovní kanceláři. „Úkolem žáků bylo pověřit rodiče, kteří byli tímto do výuky své ratolesti také zapojeni, přinést jim z cestovní kanceláře brožuru, ve které děti vyhledávaly důležité a zajímavé informace o konkrétní zemi,“ uvedla jedna z učitelek Lenka Falešníková. Dětem se projekt velice líbil. Potvrdil to žák páté třídy Vojtěch Jurák.

Je to dobrý nápad učitelky, říká žák

„Ve vlastivědě si lépe zapamatuji města a významné památky. Okamžitě si teď po projektu o cestovní kanceláři vybavuji, co je typické pro jednotlivé země v Evropě,“ uvedl. Doplnil ho i jeho spolužák Lukáš Michalec. „Projektové vyučování je zábavné, je to dobrý nápad paní učitelky. Nebojím se mluvit před kamarády, pracujeme společně ve skupině a pomáháme si hledat informace například na internetu,“ podotkl Michalec. Zatímco jiné školy využívají vlastní vzdělávací program pouze pro první a šesté třídy, škola v Korytné tuto metodu zavedla u všech svých žáků. Jejich školu totiž navštěvuje jen jedenačtyřicet dětí a i díky tomu je s nimi program lépe realizovatelný a mohou se jim více věnovat.

„Sázíme na to, že předměty mají význam, pokud vychází ze zkušeností žáka. Toto vyučování rozvíjí aktivitu, samostatnost, tvořivost a zodpovědnost dětí,“ dodala Kršiaková. V literatuře se děti například učily básničky, v matematice druháci pozorovali projevy jara, měřili teplotu a tím se naučili orientovat v číselné řadě. Když se jdou podívat na závěrečné představení zpracovaného projektu do jiné třídy, píšou o tom, co je zaujalo, slohovou práci. V hudební výchově se děti učí například anglickou píseň a v angličtině si ji zase překládají. Témata projektů vymýšlí sami vyučující. Žáci zpracovávali například téma Velikonoce, kdy tvořili v pracovní výuce kraslice. Při Světovém dni zdraví se učili, jak je těžké poskytnout první pomoc, při tématu Ukliďme svět sami uklízeli černou skládku. „To, že v naší škole máme při výuce spojenou například první a pátou třídu, zase menší děti motivuje k tomu, aby se těšily, co se samy zanedlouho budou učit,“ dodala ředitelka.