Za první dva měsíce letošního roku se do stejné situace dostalo na Uherskohradišťsku už 14 řidičů. „Počet šoférů v našem správním obvodu se pohybuje mezi 56 až 57 tisíci. Celorepublikový průměr je cirka deset procent bodovaných řidičů, v našem správním obvodu ho hříšníci překročili, jsme totiž poměrně blízko hranic a průměr nám zhoršují zahraniční řidiči,“ informoval mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Telefonování za jízdy je jedním z nejčastějších přestupků, za které řidiči získávají body. Úplně nejvíce však lidé nedodržují povinnost poutat se bezpečnostním pásem a překračují povolenou rychlost. Pokud si ale člověk myslí, že je nevinný, má možnost se odvolat. „Má pět pracovních dnů na to, aby podal námitky proti zápisu dvanácti bodů na příslušném odboru městského úřadu,“ dodala Elen Sladká s tím, že jich však téměř sto procent neuspěje.

Počty „vybodovaných“ šoférů se příliš nemění, kolísají ale počty bodovaných. Zatímco v roce 2011 registroval hradišťský odbor dopravy 96 „vybodovaných“ řidičů, rok před tím to bylo 110 a v roce 2009 86 hříšníků. Mění se především počet viníků, jež nedosáhli dvanácti bodů, ale přesto na svém kontě nějaký škraloup mají. „Nejhorší to bylo asi v roce 2008, kdy jsme registrovali 6776 provinění, loni to už bylo o tisícovku méně,“ uvedl Jan Pášma.

Ještě o něco méně jsou vychovaní řidiči z Uhersko- brodska. Ze statistik uherskobrodské radnice vyplývá, že nejvíce tam lidé překračovali předpisy v posledních letech v roce 2009, kdy úřad evidoval 8681 přestupků. Loni však již číslo výrazně kleslo, a to na 6887 provinění.

Řidiči často mají kuriózní výmluvy a hájí se, že vlastně nic neprovedli. „Oznamují nám, že v ruce telefon nedrželi, že jedli tatranku nebo drželi u ucha peněženku,“ pousmála se mluvčí brodské radnice Elen Sladká. Do začátku března evidovala brodská radnice 139 „vybodovaných“ šoférů.