Lidé vycházejí z bytového atria přímo do silnice, rodiče se bojí pouštět své děti ven. Podle města vše vyhovuje platným normám

V ulici podél silnice není chodník. „Máme jeden z atriových bytů se zahradami. Když odtud vycházíme, octneme se přímo v silnici. Pokud jde například manželka s dětským kočárem, musí jít první ona, jinak by bylo měsíční dítě uvnitř velmi ohroženo,“ popsal nebezpečnou situaci Tománek.

Slepá Hudecká ulice vede ke garážím nájemníků, kteří si nebezpečnost cesty uvědomují. „Obyvatelé už s rizikem počítají, horší je to u návštěv, které se mnohdy naplno rozjedou. Na tomto úseku totiž není nijak omezena rychlost, nejsou zde ani značky upozorňující na obytnou zónu,“ kritizuje absenci dopravního značení Tománek.

Právě v osázení ulice značkami vidí její nespokojený obyvatel řešení. „Už jsem byl dvakrát na odboru dopravy, ale tam mi vždy řekli, že je vše v pořádku a podle norem. Přitom když dítě vyběhne v zápalu hry z atria, řidič automobilu jedoucího i třicetikilometrovou rychlostí nemá šanci zareagovat. Mělo by se tam jezdit desítkou, možná by pomohl i retardér. Město však na prosby alespoň o dvě značky nijak nereagovalo,“ rezignovaně dodal stěžovatel.

A zdá se, že radnice nebude nijak reagovat ani v budoucnosti a Roman Tománek má tím pádem smůlu. Podle uherskohradišťského místostarosty Zdeňka Procházky totiž Hudecká ulice v současném stavu vyhovuje platné legislativě. „Město při výstavbě nových nebo opravě stávajících komunikací vždy dbá na to, aby jejich šířkové uspořádání a dopravní značení bylo v naprostém souladu se zákonnými předpisy. A to je i případ Hudecké ulice,“ nechal se slyšet místostarosta.

Ulice je primárně určena k příjezdu ke garážím a je slepá. „Využívají ji tedy především obyvatelé přilehlých domů a majitelé či nájemci garáží. Navíc s přihlédnutím k tomu, že vstupy do přilehlých domů z této ulice nejsou hlavními vstupy, ale pouze technickými právě pro přístup ke garážím, nebyly podél této ulice vybudovány chodníky,“ konstatoval Procházka s tím, že za stávajícího stavu hradišťská radnice nepočítá s dalšími úpravami.