Největším tahákem stezky je šestnáct zbrusu nových soch lesní zvěře v životní velikosti. Jsou z dubového dřeva a jejich tvůrce Branislav Petráš je vytvořil v průběhu tří měsíců. „Výroba a instalace soch stála 375 tisíc a uskutečnila se v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 až 2013, a to z prostředků fondu mikroprojektů," informoval Martin Pavlíček, ředitel krajského ředitelství LČR Zlín.

Zatímco plachá zvěř před člověkem v lese nebo v polích obvykle prchá, dřevěné sochy daňčí, mufloní, černé, jelení a srnčí zvěře, a pod kořeny buku ukrytá liška, budou návštěvníkům stezky pózovat i hodiny.

„Dřevěné exponáty zvěře na lesnických naučných stezkách jsou spíše výjimkou. Kéž by tu vydržely co nejdéle a vidělo je co nejvíce dětí, z nichž některé nedovedou jednotlivé druhy zvěře ani pojmenovat," poznamenal Josef Zatlukal z generálního ředitelství Lesů Slovenské republiky Bánská Bystrica.

„S budováním naučné stezky půl milionu korun začaly Lesy České republiky, Lesní správa Buchlovice v rámci Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR. Otevřena byla v červnu 2011," dodal Martin Pavlíček. Z jedenácti tabulí, které jsou rozmístěny po naučné stezce, se veřejnost dozví o práci lesníků v Chřibech a částečně i o místní historii.