Akce, která navazuje na mnohaletou tradici setkávání těchto dvou národů, připomíná jejich společnou republikovou minulost, která se začala psát právě po skončení první světové války. Slavnosti bratrství Čechů a Slováků symbolizují vzájemnou blízkost lidí pocházejících z moravsko-slovenského pomezí.

„Den Čechů a Slováků začne v devět hodin ráno položením kytic u Památníku česko-moravsko-slovenské vzájemnosti, bude pokračovat dechovou hudbou Boršičanka a mužským sborem Derfla. Oficiální zahájení je naplánované na půl jedenácté," vylíčila malou část programu mluvčí slavností Livia Boorová Na dvou pódiích pak vystoupí folklorní a lidové skupiny a soubory, a až do odpoledních hodin tak příchozím nabídnou celou škálu muzikantské i taneční podívané. „Letos jsme chtěli náplň trochu ozvláštnit, a tak kromě řady folklorních vystoupení zahraje i zlínská bluegrassová skupina Podjezd," uvedl novinku tohoto roku starosta Veselí nad Moravou Miloš Kozumplík, který je předsedou Přípravného výboru. „Vždy se snažíme, aby mezi vystupujícími byli co nejvíce rovnoměrně zastoupeni jak Slováci, tak Češi," dodal Kozumplík.

Cyklonadšenci z obou zemí se mohou na Velké Javořině setkat také den předem, to je v sobotu 26. července ve dvě hodiny odpoledne. „Každý cyklista po vyjetí na vrchol hory dostane jedno pivo zdarma a odznak slavností," popsal Kozumplík sobotní část setkání určenou cykloturistickým patriotům.

Kdo se na vyjetí nahoru na kole necítí, může přijet také osobním autem, ale pouze po Kamennou boudu, odkud bude muset pokračovat pěšky. „Z české i slovenské strany v neděli ráno vyjede celá řada autobusů, která návštěvníky zdarma vyveze na Velkou Javořinu," řekla Boorová. Z té české bude zájemcům k dispozici sedm autobusů, plus jeden záložní, které ve stanovené časy budou nabírat účastníky na předem stanovených autobusových zastávkách. Více informací o programu i přesném rozpisu dopravy najdete na internetových stránkách Slavností bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině.

Návštěvníci Velké Javořiny mohou o víkendu zavítat také na oslavu 90. výročí otevření Holubyho chaty. Ta se má konat od pátku 25. do neděle 27. července, přičemž páteční podvečer bude od 18. hodiny patřit slavnostní instalaci ukradeného českého znaku na památník Bratrství Čechů a Slováků, kterého se zúčastní i jeho autor, výtvarník Otmar Oliva. Ten se poté spolu s Michalem Kaščákem, ředitelem největšího slovenského hudebního festivalu Pohoda, pustí do diskuze s přáteli Holubyho chaty. Sobotní den odstartuje těsně po obědě skupina Banda. Kulturní program pak bude pokračovat až do 18. hodiny, kdy jej vystřídá diskuze na téma hranice bez hranic s bývalou slovenskou premiérkou Ivetou Radičovou a dalšími hosty. Po oba dny se po diskuzích uskuteční na terase chaty promítání filmů. Slavnosti v neděli vyvrcholí od 9 do 15 hodin Javorinským jarmarkem a trhem domácích řemeslníků.

Autor: ANDREA GABRIELOVÁ