Uspořádaly ji římskokatolická farnost spolu s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum a Stojanovým gymnáziem. „Při procházce zahradami velehradského kláštera nabídly průvodkyně lidem komentovanou prohlídku Rajské zahrady, sala terreny, z níž se vyšlo jižními dveřmi k lípě, kterou v zahradě vysadil 22. dubna 1990 papež Jan Pavel II," uvedla Petra Číhalová, vedoucí informačního centra Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje.

Kromě rajské zahrady bývala v klášteře, který začali budovat cisterciáci v roce v duchu hesla Ora et labora (modli se a pracuj), ještě zahrada ovocná, zelinářská a lékárenská. Klášterní zahrady byly v roce 2012 rámci rekonstrukce ploch poutního areálu, která byla spolufinancována Evropskou unií, výrazně obnoveny.

V průběhu třetího červnového víkendu se uskutečnily čtyři komentované prohlídky, na něž vyrazilo s průvodkyněmi Petrou Pilkovou a Sašou Chytkovou dvě stě lidí. Prohlídková trasa vedla kolem nejstarší zahrady u opatského domu přes Rajskou zahradu a odtud pak do Zimního sálu nebo také sala terenny. Prohlídka končila v západní zahradě, v níž jsou unikátem jinany dvoulaločné.