Zatímco předcházející dva ročníky se obešly bez degustace a hodnocení, letos tomu tak nebude. V neděli dopoledne totiž zasedli k hodnocení předložených vzorků vín degustátoři, aby z nich vybrali ty nejlepší a udělili vinařům medaile. Odborným garantem výstavy byl pověřen Vojtěch Masařík z Buchlovic.

„Poslední hodnocený košt vína byl na Modré v roce 2009. V uplynulých dvou letech následovaly košty nehodnocené, na nichž se většinou prezentovali sto šedesáti vzorky pěstitelé révy vinné z Modré a Velehradu, případně jejich kamarádi z okolí,“ uvedl Vojtěch Luža, jeden z pořadatelů degustace i výstavy vína. Prozradil také, proč vinaři z Modré pořádají častěji košty nehodnocené.

„Hodnocený košt vína je poměrně náročný na čas, starosti a peníze,“ informoval Luža. Objasnil, že při nehodnoceném koštu dostane každý z účastníků katalog, v němž je uveden bodovací systém. Na jeho základě si může každý vinař nebo příležitostný ochutnávač udělat vlastní hodnocení toho či onoho vzorku vína. „Každý, kdo se nehodnoceného koštu zúčastní, je sám pro sebe porotcem,“ poznamenal Luža.

Poznamenal, že letos je tomu jednačtyřicet let od historicky prvního koštu vín v obci. Na tom letošním josefovském, který začne v sobotu 17. března ve 14 hodin v Obecním domě na Modré, mohou lidé ochutnávat vína při cimbálové muzice Dolňáci. Stejně jako v předcházejících letech budou pořadateli koštu vinaři ze základní organizace Českého zahrádkářského svazu Modrá.