Prostory jsou vybaveny speciálními skladovacími regály i moderním zabezpečovacím systémem. „Sbírky vznikaly postupně od konce 19. století a mnohé jsou náročné na uskladnění a údržbu. V novém depozitáři mají všechny podmínky pro to, aby zůstaly uchovány příštím generacím. A samozřejmě zjednodušila se i jejich evidence a vyhledávání,“ pochvaluje si vedoucí národopisného oddělení Slováckého muzea Ludmila Tarcalová (vlevo). Ochrana dokladů života minulých generací totiž patří ke stěžejním úkolům Slováckého muzea. Na snímku Ludmila Tarcalová s kolegyní Martou Kondrovou při ukládání sbírkové kolekce starých křížů.

Jiří Jilík