Při odkrývání kanalizační jímky u základů někdejšího opatského domu cisterciáků došlo v minulých dnech k uvolnění části bezmála třímetrové šířky zdiva, v němž byla zazděna hrobka. Do ní zřejmě cisterciáci tajně přenesli ze Sadů Metodějovy ostatky. Hrobku, která nebyla vůbec porušena, neobjevil před více než sto lety při vykopávkách u baziliky ani Jan Nevěřil, který na Velehradě věrozvěstův hrob hledal.

Podle očitých svědků, kteří hrobku několik dnů otevírali, v ní byly u kosterních pozůstatků nalezeny kusy látky slavnostního oděvu, na nichž byly patrné zbytky zlatého vyšívání. Nejdůležitějším nálezem, který svědčí o tom, že ostatky zemřelého patří Metodějovi, je torzo zlatého kříže latinského tvaru, snad se znakem písma ve staroslověnštině. Potvrdit by to mělo až důkladné laboratorním vyšetření. U kosterních ostatků se našlo také trouchnivějící dřevo kruhového tvaru o průměru 4 centimetry, pokryté stříbrnými a zlatými pláty, ale i zlatý solidus byzantského císaře Michala III.

Přivolaní archeologové okamžitě zastavili stavební práce v místě kolem odkrytých základů opatského domu, v zahradě na východ od baziliky, důsledně stavební prostor ohradili a nechali jej hlídat bezpečnostní agenturou. Na všechny nálezy uvalili informační embargo.

Na mysl se vtírá otázka, jaké jiné významné osobě by hrob náležel, když ne Metodějovi? Už tři roky Slovácký deník průběžně informuje o archeologických nálezech u baziliky, a najednou kolem historicky poprvé odkryté hrobky s významnými nálezy takové tajnosti!

Proč jinak sdílní archeologové, kteří v areálu bývalého cisterciáckého kláštera provádějí výzkumy a kterým se letos podařilo objevit jeho kamenné opevnění – což je významné nejen v rámci České republiky, ale ve středoevropském kontextu vůbec –, tak zarytě mlčí?

Text se nezakládá na pravdě

ZDENĚK ENTE SKALIČKA