Chvílama tam ledový větřisko spolu s prvníma vločkama divočily tak, že by ven člověk ani súsedovo psisko nevyhnál.

Šak od pondělka, kdy sa k nám svatá Kača přihnala se svojú ledovú čtverylkú, mrznú úsměvy na ciferníku neenom všelijakým bezdomovcom, co klepú kosu u hradišťského Teska, u nádraží či inde, ale aj policejním pochůzkářom, keří jich tam chodíjú umravňovat.

Zkrátka a dobře, zima pořádně hlasito zabúchala na vráta a vúbec néni na škodu, že sa s túto realitú mosijú smířit aj ti, keří na pijákú pálenky škaredo zahlédajú. Štamprla gořalky v zimních časoch totiž určitě přijde k duhu aj jim.