Určitě moc ne. Oni říkali, že sa nesmí cigánit a krast. Tož to by sprákli rukama, dyby sa chvílu dívali v televizi na našich politiků po volbách. Ti na pravici s ostudú propadli, tož teď sa mosíja zostudit ti na levici, aby nezostali pozadu.

A lžú, lesti byli u prezidenta lebo ne. To by baběnka hned věděli, co řéct: Kdo lže, ten aj krade. A kdo ví, jak pan prezident došli k tomu úrazu na koleně. Lesti u něho byli, tož sa mohli aj pobit, tož né? U nás je, pravda, možné všecko.

Tož a na dušičky opatrně se svíčkama, ať nevyhoříte. O ten milión, který dostala jako pokutu vláda za peníze prošustrované v kauze PROMOPRO, budú mět možná meněj hasiči.