Pravdaže s tým súvisél náš vstup do tej aliancie a naplánované od tých časů je, že pokaváď to bude potřebné, bránit nás přijedú alianční súsedé aj s Amerikáncama. No, ledvá sa dozvíme, že sa přes naše výsostné území přesune transport amerikánskéj vojenskéj techniky, už sa potrefeno ozývajú dlúholetí kamarádi rudého bratra.

Najvíc mňa pobavily jejich hlášky o tem, že ide o provokáciju, harašéní halapartnama a kdovíco eště. Rozumíte temu? Já né. Občas mívám dojem, jak gdyby nekéří u nás ztratili pojem o čase a pořád zapomínajú, jaká je dneskaj doba. A gdyž sa na nich obéknu, ať pakujú za svojíma do Ruska, nechcú o tem čuť ani za živé prasa.