Dokládají to výpovědi bývalých obyvatel. „Osada Maršov slavila své hody na svátek svatého Bartoloměje, jemuž je zasvěcena obnovená zvonička. Proto byla na konci srpna u této zvoničky sloužena mše svatá. Byla to vzpomínka pro všechny živé obyvatele Maršova,“ prozradil jeden z původních obyvatel Jan Blaha.

První zmínka o Maršově je z roku 1368. V roce 1834 tam obyvatelé postavili stylovou dřevěnou zvoničku, kterou obnovili v roce 2002. „Památkou je také dům číslo třináct, ve kterém bydlel starosta, jež kvůli postavení nového domu odmítl Maršov vystěhovat,“ uvedl Blaha.

V nedávné historii Maršova je významný rok 1911, kdy svahy poprvé v tomto století ujely. V době katastrofy stálo v Maršově 23 domů se 106 obyvateli. Za těch čtyřicet let jich už 47 zemřelo. V roce 1965 se východní svah Maršova opět pohnul. Objevily se praskliny na domech. O rok později se spolu se svahy sunuly i domy obyvatel, které se začaly naklánět. „První, kdo dostal příkaz k vystěhování, byli manželé Habrovanští. Státní orgány nechaly postiženým postavit hrubé stavby v Uherském Brodě, jehož čtvrť si obyvatelé pojmenovali jako Nový Maršov,“ vzpomenul Blaha. Smutek při opouštění domů dokazuje osud zemřelého Františka Jahody, který přesto, že i jemu postavili dům v Brodě, se nedokázal za více než pětatřicet let odstěhovat. Rodák bydlel v Maršově ve svém poškozeném domku, bez vnitřní omítky, s hliněnou podlahou a svými zvířaty. Byl zvoníkem ve zvoničce, třikrát denně zvonil a lidé ho podle Blahy měli pro jeho skromnost a zbožnost rádi.

Děti a vnuci postižených, ale i chalupáři se snaží, aby Maršov nezanikl. „Jestli se to podaří, to ukáže budoucnost. Určitě by se mohlo uvažovat alespoň o zřízení jakéhosi miniskanzenu, částečně stylově přizpůsobeného oblasti se zvláštními stavbami, svérázným skromným etnikem, nářečím, písničkami i tanci,“ zamyslel se Blaha.

Maršov nyní připomíná samotu v lese. Podle demografů však v posledních letech vládne trend suburbanizace, tedy stěhování lidí z měst do menších obcí. „Lidé vyhledávají lepší životní prostředí a dnes už není problém s dopravou do měst,“ uvedla demografka Šárka Kasalová Daňková.

 

ZDE> si také přečtěte další aktuální zprávy ze SLOVÁCKA