Po jejich pokusu o zpěv nasměrovala učitelka tatínka s kluky do výtvarného oddělení. Prý aby raději malovali. „Tužku v ruce jsem držel už daleko dříve. Jakmile mě a bratry rodiče nehlídali, pomalovali jsme, co se dalo. Ani stěny v domě nezůstaly ušetřeny,“ vzpomněl na své malířské začátky Vladimír Zálešák z Nivnice.

Dětství prožil v Bánově, ze kterého pochází i jeho významný předek, po němž pravděpodobně zdědil umělecké geny. „Z dědečkovy strany byl mým příbuzným Štěpán Zálešák, jenž žil na přelomu devatenáctého a dvacátého století a proslul jako sochař a řezbář. Ve své době byl významnou osobností na pražské uměleckoprůmyslové škole a jeho díla zdobí chrám sv. Víta či chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě nebo chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Měl jsem skutečně velmi činného předka,“ prozradil Zálešák.

Jak sám v nadsázce říká, k malbě na hradišťskou uměleckoprůmyslovou školu ho přivedla jeho lenivost. Přesnou představu o povolání neměl a hledat vhodné střední školy se mu nechtělo. Proto logicky následoval svého staršího bratra Martina do tohoto zařízení, které se mu stalo osudným.

Po absolvování Akademie výtvarných umění v Praze a několika letech práce v restaurátorství se ocitl opět na místě svých uměleckých začátků a od roku 1992 působí jako pedagog v oboru malby na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. „Po portrétních a figurálních pracích, kterým jsem se věnoval na škole a ještě krátce po ní, jsem přešel na krajinomalbu. Krajinářská tematika totiž vyzařuje velmi klidným dojmem a je balzámem pro duši,“ sdělil čtyřiačtyřicetiletý akademický malíř.

Se ženou Martou a třemi dětmi žije v Nivnici, kde koupil dům, jenž zrekonstruoval na ateliér. Ke své práci potřebuje klid, který je v dnešní době nejvzácnějším artiklem. Relaxuje u knih a v galeriích nebo na folklorních akcích. Na ty doprovází svoji ženu, bývalou členku brodské Olšavy a současnou posilu Oldšavy. „Zdali je talentované i jedno z našich dětí, nevím. Ale všechny tři kreslí a hrají na nějaký hudební nástroj. Hudební vlohy tedy rozhodně nezdědily po mně,“ dodal Vladimír Zálešák.

Co se týče prezentace vlastní tvorby, účastní se samostatných i kolektivních výstav doma i v zahraničí již šestnáct let. Naposled vystavoval jako host na 15. výročí založení Sdružení výtvarných umělců Moravsko-slovenského pomezí v Domě kultury v Uherském Brodě.

Marie Beníčková