Oslavenec ztratil už ve čtyřech letech otce, a proto se musel od malička ohánět, aby doma pomohl s hospodářstvím. V mládí potom začal pracovat v JZD, kde vydržel až do důchodu.

Jeho velkou láskou ale byla práce pro dobrovolné hasiče. Do sboru vstoupil ve čtyřiatřiceti letech spolu se svým švagrem a kamarády. Hned od začátku se zapojil do preventivních hlídek, které se tehdy musely držet. Komíny totiž někde nevyhovovaly a kontroly to měly dát do pořádku. Na jedné takové hlídce dokonce svými silami uhasil začínající požár.

„Většího zásahu jsem se zúčastnil asi někdy v roce 1956, kdy velká voda zaplavila Hroznovou Lhotu. U nás jsem pomáhal s hašením požáru v Chylicích, kde shořel dům i velké množství obilí, nic už nešlo zachránit,“ posteskl si Jurásek. Tehdy se prováděla požární hlídka při žních, a pak hlavně kolem dráhy, protože vlaky byly častou příčinou požárů.

Kromě hasičských zásahů hrál amatérsky divadlo a také se podílel na rekonstrukci zbrojnice v dnešní prodejně Hanka. Hasiči při té příležitosti objevili sklep pod zbrojnicí. Opravený sklep dnes slouží veřejnosti.

Velkou ránu uštědřilo jubilantovi JZD, když mu zakázali účastnit se na požárech.

K jeho nejveselejším vzpomínkám patří hasičské plesy. „Tehdy se chodívalo zvát na bál dům od domu. Nikde se to neobešlo bez nějaké té štamprle. Návraty domů pak kolikrát trvaly hodně dlouho,“ pousmál se Jurásek.

„Blahopřejeme mu k jeho kulatému jubileu a přejeme hodně zdraví, štěstí a ať je co nejdéle mezi námi. Celý hasičský sbor mu děkuje za jeho celoživotní práci pro sbor,“ popřál starosta Ostrožské Nové Vsi František Tureček.

Blanka Malušová, František Tureček