Dotknou se personální změny v AČFK a v pořadatelském týmu LFŠ samotného festivalu? Nebude třeba méně doprovodných programů?

Petr Korč: Myslím, že letošní program, tak jak je zatím připraven, slibuje minimálně stejné množství doprovodných akcí. Jediným rozdílem bude skutečnost, že se vracíme zpět k formátu, kdy měly doprovodné akce jasnou a smysluplnou návaznost na hlavní části programu. Nečekejme žádné radikální změny.
Jiří Králík: Dle mého názoru dotknou. Vím asi nejlépe z AČFK, jaký je propastný rozdíl mezi organizací semináře či přehlídky a velkého festivalu, jakým LFŠ bezesporu byla. V současné době na rozhodujících a klíčových řídicích funkcích LFŠ jsou lidé, kteří nemají prakticky žádnou a nebo velmi krátkou zkušenost s pořádáním takovéto akce. Zkušenost se nabírá postupně a na základě logických a nutných chyb – to trvá i několik let. Obávám se také o kvalitu doprovodných programů.

Neodrazí se odchod dramaturgů na kvalitě festivalu?

PK: Z týmu Letní filmové školy odešel jeden člověk a dva nebo tři externí dramaturgové. Nedovedu si představit, že tato nepodstatná změna ovlivní kvalitativně akci, kterou již dnes připravuje několik desítek lidí a organizací.
JK: Rozhodně odrazí.

Hodně se debatovalo o dluzích a LFŠ. Kdo je tedy odpovědný za dluh, který se dostal na veřejnost po loňském ročníku?

PK: Ve všech standardních organizacích je za hospodaření odpovědný statutární zástupce společnosti, pokud je zároveň v pozici ředitele akce a zároveň předsedy pořadatele, je tak jeho odpovědnost dvojnásobná.
Jiří Králík může svoji odpovědnost relativizovat nebo zpochybňovat, jednomyslné rozhodnutí o jeho vyloučení z AČFK však dává jasnou odpověď.
JK: Dluh v AČFK jednoznačně je, ale není rozhodně výsledkem Letní filmové školy 2007 a má také více příčin. Odpovědnost nese celá rada a pochopitelně i já. Současně je ale nutné přesně určit důvod tak náhlého zjištění nemožnosti aktivně proti dluhu něco dělat. Ještě na začátku června rada schvalovala změnu rozpočtu na základě informací ekonomky a konstatovala vyrovnaný rozpočet AČFK – skutečný stav byl zjištěn až na konci srpna a v průběhu září, a to se opravdu nedalo už nic moc dělat – většina projektů byla totiž rozběhlá a svázána i granty.
Je také důležité zdůraznit, že ekonomiku řídil odpovědný pracovník a ten předával informace radě a předsedovi – a to ve stejném čase. Nikdo z rady a ani předseda tedy nemohl vědět o stavu ekonomiky více a případně zakročit. Například hospodaření Letní filmové školy ještě deset dní před začátkem bylo takřka vyrovnané. A je pro mne opravdu záhadou, jakým způsobem se některé náklady do uzávěrky hospodaření dostaly – to ale musí určit podrobnější audit, který – pro mne z nepochopitelných důvodů – nechce AČFK provést.

Mezi spekulacemi se objevilo také to, že Hradiště bude mít dva filmové festivaly. Je to možné?

PK: Myslím, že jednomyslné rozhodnutí zastupitelstva města podpořit LFŠ je všeříkající. Nutné je také zdůraznit, že AČFK jako pořadatel Letní filmové školy je od roku 1996 vlastníkem ochranné známky na tuto akci a má s městem podepsanou smlouvou o podpoře a spolupráci do roku 2015. Dvě letní školy v Hradišti jsou pouhou utopií…
JK: Není to možné.

Proč si myslíte, že zastupitelé podpořili návrh AČFK a nikoliv projekt režiséra Havase?

PK: Za osobou pana Havase stojí Jiří Králík a je velmi těžké podpořit někoho, kdo přivedl do milionových dluhů již dvě organizace, nejdříve v roce 2005 Městská kina Uherské Hradiště a poté pořadatele LFŠ Asociaci českých filmových klubů. Také rozhodování mezi neexistující společnosti s ručením omezeným a organizací se čtyřicetiletou tradicí a více než 120 členy je jasným argumentem.
JK: Je to směs špatných informací a nepochopení složitého a jemného mechanismu organizace tak velké akce. Opravdu se nedá udělat zásadní změna bez zásadní změny charakteru akce. Jedině, že by to bylo přání města i AČFK. Důležitou roli ale hrála i vyostřená mediální kampaň AČFK a absence grémia – městu tak chyběly objektivnější informace i diskuze o všech možných způsobech řešení vzniklé krize.

Změní se úroveň LFŠ?

Josef Korvas, ředitel kina Hvězda
Já doufám, že personální změny nebudou mít na kvalitu filmovky vliv. Ale to nelze vědět předem, uvidíme, jak festival dopadne.

Igor Stránský, ředitel Slov. divadla
Jiří Králík byl profesně kvalitní osoba. Zachování festivalu na nynější úrovni se však podle mého názoru dokáže zvládnout i s novými lidmi.

Jan Gogola, dramaturg a pedagog
Já si myslím, že odchod pana Králíka filmovku neovlivní. Kvalita Letní filmové školy podle mě zůstane i s novým vedením zachována.

Články, zabývající se tématikou 34. ročníku Letní filmové školy v Uh. Hradišti naleznete vpravo nahoře v oddíle Související články.

Vše o 33. ročníku Letní filmové školy v Uh. Hradišti naleznete ZDE