Pro školáky jej uspořádali zaměstnanci Lesní správy Buchlovice na závěr Týdne lesů, v jehož průběhu pořádali lesníci po celé republice řadu vzdělávacích akcí pro veřejnost.

„Den s Lesy České republiky odstartoval k naší radosti už popáté v Archeoskanzenu Modrá. Kluci a holky si mohli prohlédnout opevněné hradisko s jeho stavbami, ale také zpovzdálí nahlédnout na staveniště s názvem Živá škola – živá voda," nechal se slyšet správce archeoskanzenu Lubomír Sláma.

„Děti si mohly na pěti stanovištích ve skanzenu vyzkoušet formou her a soutěží, jak jsou na tom se znalostmi fauny a flóry," uvedla Vednula Sikorová, pracovnice přírodovědného centra Trnka při Domě dětí a mládeže, které bylo spolupořadatelem Dne s Lesy ČR.

Akce dala nahlédnout pod lesnickou „pokličku" a prohloubila u dětí zájem o les a objasnila jim ve stručnosti význam hospodaření v něm.

Ze skanzenu se vydali školáci na pětikilometrovou naučnou přírodovědnou stezku. Na sedmi stanovištích se od zkušených revírníků nebo zaměstnanců v dělnických profesích dozvěděli mnoho zajímavostí o lese a práci v něm.

„Moc se mně líbilo vyprávění o zvěři, která v Chřibech žije, ale také o jejím lovu," řekla nadšeně šesťačka Izabela Zemčíková z Dolního Němčí.

Akci lesáků si pochvalovala i její učitelka Dagmar Bahulová, která má aprobaci pro biologii a chemii.

„Podle nových plánů se učí ve škole podle ekosystémů les, voda a podobně, takže během šestého a sedmého ročníku se žáci seznámí jak s faunou tak i flórou," informovala kantorka z Dolního Němčí.