Ten byl prý v bitvě, k níž došlo roku 1469 nedaleko takzvaného „hrubého boru” na hlavu poražen a sotva spasil holý život. Aby nebyl poznán a zajat, převlekl se do ženského oděvu, tvář zahalil pentlemi a obklopen svou družinou vracel se pomezím na své sídlo v Trenčíně. Cestou pro něj družina „ptala” obživu. Místo, kde se ona bitva konala, podnes připomíná malý pomníček. Tatáž pověst, ale v jiné variantě, vypravuje o tom, že se král Matyáš ukrýval na kopci nedaleko Brodu, který se proto jmenuje Králov.

Jinou zajímavou verzi pověsti spjaté s česko-uherskou válkou zaznamenal vlčnovský kronikář Josef Kukulka. Podle této verze byl při obléhání Uherského Hradiště zajat od Uhrů syn Jiřího z Poděbrad Viktorin a uvězněn v Trenčíně. Byl však vysvobozen skupinou mladých Vlčnovjanů a v přestrojení se naopak vracel z Uher na Moravu. (jj)

Vyvolávky legrútů

Hýlom, hýlom… Právě jsem minul ukazatel, že tu má stát velký podnikatel…

Hýlom, hýlom…tady roste vysoká tráva, že Anička nerada vstává…

Hýlom, hýlom… Na tomto místě stójí lavka polámaná, že táto panna byla svým milým oklamaná.

Hýlom, hýlom… Před týmto domečkem létá moc vrábců, že táto děvčica si utahuje aj z deseti chlapců.

Hýlom, hýlom… Před týmto domečkem roste akát, že táto Mařka sa bude brzo vdávat.

Hýlom, hýlom… Před týmto domečkem běhává moc zajíců, že táto tetička zbila strýca palicú. A strýc sa chvalili v hospodě zrána, jakého dělajú doma pána.

Hýlom, hýlom… Před týmto domečkem můj koníček řehce, že táto devčica žádného chlapca z Hluku nechce.

Hýlom, hýlom… Před týmto domečkem krákajú vrány, že tyto devčice budú staré panny.

Hýlom, hýlom… Před týmto domečkem kvetú pomněnky, že tento mládenec bývá až do rána u milenky.

Hýlom, hýlom… Před týmto domečkem je pěkná zahrádka, že tady bývajú přepěkné děvčátka.

Zdroj: www.mestohluk.cz