Sál, který je slavnostně vyšňořen, má před zahájením obřadu zvláštní atmosféru. Jsou v něm vyčleněny prostory pro jednotlivé aktéry. Promonenti v hábitech mají vyhrazené místo vpravo a vlevo před vyvýšeným stupněm pódia, na němž jsou určena místa akademické obci v slavnostních talárech. Sál je do posledního místečka zaplněný rodiči, prarodiči a známými promovaných osob. Role jsou známé a rozdané.

Přicházejí nejslavnostnější okamžiky promoce. Promotor Ladislav Obdržálek, prorektor pro pedagogickou činnost, předává absolventům diplomy a oni přísahají na žezlo fakulty: „Slibuji a zavazuji se."

„Ukončili jste náročné studium. Všechny vaše bakalářské práce jsem alespoň na chvíli držel v ruce. Se ctí jste uspěli u státní zkoušky. Na úroveň, které jste dosáhli, jsem hrdý a jsem přesvědčený, že jako profesionálové budete v životě úspěšní," popisuje své pocity rektor Evropského polytechnického institutu (EPI) Oldřich Kratochvíl.

Absolventům připomíná, aby za několik let, až jim život ukáže své krásné i smutné stránky, si našli čas na to, aby si vyhodnotili, jak jim studium na EPI pomohlo na jejich životní cestě. S jistotou tvrdí, že většina absolventů jistě vyhodnotí investice do vzdělání jako jednu z nejsmyslnějších. Děkovný projev akademickým funkcionářům, rodičům a absolventům přednáší novopečená bakalářka Lucie Petříková. A slavnostní akt je u konce. Ze společenského sálu odcházejí akademičtí funkcionáři v opačném pořadí než do něj přicházeli. Novopečení bakaláři třímají v rukou nově nabyté diplomy a nastává chvíle určená ke gratulacím, předávání květin a k poslednímu společného fotografování.

Od Jiřího Kratochvíla, ředitele marketingu pro kampus Kunovice, se dozvídám, že při právě skončené promoci převzalo dvaadvacet absolventů titul bakalář, z nichž deset jich ukončilo studium s červeným diplomem. Mimo to bylo promováno osm absolventů Vyšší odborné školy Kunovice, z nichž tři prospěli s vyznamenáním. „V devět hodin dopoledne převzalo diplomy 28 absolventů, z nichž osm obdrželo diplom červený," vysvětluje Jiří Kratochvíl.

Nejočekávanější chvíle je to ale pro samotné studenty. „Ukončení bakalářského studia pro mě znamená další životní krok, ale něco nového se také přede mnou otevírá. Budu na EPI Kunovice pokračovat v navazujícím magisterském studiu," prozrazuje Lucie Petříková ze Starého Města. Doplňuje ji její spolužák. „Od začátku studia na EPI to ode mě vyžadovalo zakousnout se do životního cíle, jít si za ním a dosáhnout ho. A to se mi podařilo. Ještě dva roky budu usilovat o získání titulu magistr," říká sebejistě Adam Klemeš ze Salaše, který ukončil bakalářské studium s červeným diplomem.