„Na oslavy jsme se připravovali od února. Plánujeme nechat lidi prohlédnout si kostel, vystavíme tam také fotografie a v rámci hodů přijde na řadu také hodový průvod,“ poznamenal místostarosta Uherského Ostrohu Vlastimil Kuřimský.

K oslavám výročí posvěcení kostela svatého Ondřeje patří také tradiční hody s právem. „Dnes jako každoročně postaví hodová chasa s členy šermířského spolku Memento mori hodovou máj před zámkem. Letošní novinkou bude zítra i malý hodový jarmark před zámkem. Maraton pak zakončí nedělní hlavní oslavy posvěcení kostela,“ doplnila vedoucí ostrožského odboru kultury Ivana Ilíková.

Svatostánek v Uherském Ostrohu prošel zhruba před deseti lety rekonstrukcí. Opravená je nyní také fara. Nádvoří mezi farou a kostelem plánují místní radní zrekonstruovat příští rok.

Místem, kde za týden oslaví sté výročí posvěcení kostela svatého Jakuba, je Ostrožská Lhota. Tam chystají zase jednodenní nabitý program. „Přípravám na blížící se slavnost se v těchto dnech intenzivně věnujeme. Kromě místních občanů očekáváme i hosty ze zastupitelstva a návštěvu některých starostů z okolních obcí,“ sdělil Miroslav Reif z místní římskokatolické farnosti.

Ani tamní chrám se nevyhne rozsáhlým opravám. „Máme za sebou již první fázi rekonstrukce, a to odvlhčení kostela. Ve druhé fázi bychom chtěli udělat sanační omítky, vybudovat nové chodníky kolem kostela i bezbariérový přístup do něj. To ale bude záležet na finančních prostředcích,“ dodal farář.
Posvěcení kostelů ve dvou blízko sebe ležících obcích zaznamenali také pracovníci Slováckého muzea.

„Jestli se jedná o výročí sta let a nebo dvou set padesáti, církevně je to na stejné úrovni. Lidé k tomu přistupují tak, že se jedná o náboženskou lidovou slavnost. V Ostrohu k tomu letos navíc patří také hody,“ poznamenala etnografka Slováckého muzea Uherské Hradiště Ludmila Tarcalová.

Zároveň dodala, že oslavy posvěcení kostelů a podobné výročí se rozmohly po roce 1863, kdy uplynulo tisíc let od příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Lidé si začali různá výročí připomínat a také je oslavovat,“ doplnila Tarcalová.

PROGRAM OSLAV:

Ostrožská Lhota

sobota 25. října
10.00 – slavnostní mše svatá – slouží Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, žehnání praporu Sboru dobrovolných hasičů Ostrožská Lhota
do 16.00 – po mši možnost prohlídky interiéru kostela včetně věže
12:00 – setkání kněží a hostů v sále obecního domu

doprovodné akce v Pastoračním domě P. A. Šuránka:
– prezentace knihy
– stálá výstava o historii kostela
– výstava výtvarných prací ke stému výročí posvěcení kostela
– prodej pamětních pečetí, skleniček a vín – výtěžek bude použit na opravu kostela

Uherský Ostroh

sobota 18. října:
15.00 – den otevřených dveří kostela včetně věže
18.30 – vigílie s modlitbami gregoriánského chorálu

neděle 19. října
10.30 – slavnostní krojový průvod za doprovodu dechové muziky Novovešťanky od zámku ke kostelu, hodová mše svatá celebrovaná arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem
14.00 – koncert dechové hudby Novovešťanky na ostrožském náměstí
15.00 – slavnostní prezentace publikace „Chrám svatého Ondřeje v Uherském Ostrohu v průběhu dvou a půl staletí aneb putování staletími cestou necestou až k dnešku“, výstava fotografií Petra Titze, výstava fotografií pořízená farníky mapující historii kostela
15.30 – beseda s knězi dříve působícími ve farnosti svatého Ondřeje, hudební vystoupení křesťanské folkové skupiny Bétel, závěrečná modlitba a požehnání

pátek 24. října
17.00 – koncert skladeb Jana Jakuba Ryby v podání Vladimíra Matějčka a Vladimíra Roubala