Tento termín jsme uvedli minulý týden ve Folklorních ozvěnách – upřesňujeme proto: letošní Kosecké písně se budou konat v neděli 1. června, začátek je tradičně ve 4.30 ráno.

Rádi touto cestou upozorňujeme i folklorní sbory (mužské i ženské), cimbálovky a pochopitelně i sekáče, že se mohou k účasti na skvělé akci přihlásit Pavlu Dvořanovi (721337833) z pořádajícího Folklorního studia Buchlovice. Scénář Koseckých písní bude podobný jako v minulých ročnících. Všechny sbory a kapely se shromáždí na horním nádvoří zámku pod hodinama, zahájí se společnou písní Není lepší jak v nedělu, pak se u kamenného zábradlí představí jednotlivé soubory, sbory na vozech zůstanou u kašny. Poslední zazpívají domácí a odvedou všechny na lúky. A tady už bude takřka neomezený prostor pro všechny, chybět nebude tradiní škvařešina, kterou budou distribuovat půvabné členky F–studia, soutěžit budou sekáči, bude se zpívat, popíjet, bude nám zkrátka (jako vždycky na „koseckých“ v Buchlovicích) dobře.

Miroslav Potyka