Poprvé po dlouhých letech oživila kněžpolská chasa starý lidový zvyk před pěti lety. Pokračování následovalo v roce 2007 a další ročník dožínek se uskutečnil o uplynulé sobotě. „Dříve slavili Kněžpolané dožínky každý rok, ještě do konce padesátých let dvacátého století se u některého z hospodářů veselila chasa a děkovala za úrodu. Zvyk potom začal mizet a v sedmdesátých letech zanikl,“ nechal nahlédnout do kněžpolské historie jeden z organizátorů tamních dožínek Jiří Lapčík. Původně měly sobotní dožínky začít už v devět ráno, a to vázáním snopů a stavěním mandelů na poli. „Bohužel počasí nám to nedopřálo. Na zamračenou oblohu jsme však byli připraveni a mandele jsme měli nachystané dopředu,“ uvedl Lapčík. Chasa se tak sešla až po obědě u obecní hospody a za zvuků dechové hudby Kněžpolanky se vydala průvodem obcí. Následovalo povolení dožínek starostou, pohoštění účastníků u hospodáře Františka Suchánka, předávání věnců a kytic a kulturní program v režii pěveckých sborů a lidových kapel. Akce se zúčastnilo na sto dvacet krojovaných. Dožínky jsou slavnostním zakončením sklizně obilovin, kdy hospodář děkuje všem žencům za odvedenou práci. Řadí se mezi nejstarší zvyky nejen na Moravě, ale téměř po celé Evropě.