Klub Štěpánů je volné sdružení přátel lidové písničky a vína, které před třiceti lety iniciovali folkloristé kolem souboru Olšava.

Prvního sezení se zúčastnila čtyřicítka zájemců, za třicet let spolkem prošlo 330 členů. Každoroční „valné hromady“ se průměrně zúčastňuje kolem 160 členů, přičemž se jedná o ryze „pánskou jízdu“. Klub má dva stálé (neplacené) funkcionáře (permanentní starosta Lubomír Málek a permanentní tajemník Miroslav Potyka), na každý rok pak plénum volí čestného starostu, vesměs z věkově starších a zasloužilých členů. V minulosti to byli například Jaromír Nečas, Jaroslav Jurášek, František Okénka, Horymír Sušil, Jaroslav Jakubíček, Jan Múčka, Moarch Miško Eveno, Jaroslav Hrbáč, Martin Hrbáč, Petr Hrobař a další. Letos vládl Josef Kadlčík z Hluku a žezlo bude předávat (pokud plénum odsouhlasí) Jiřímu Jilíkovi. Jediným čestným členem se stal Miroslav Horníček.

Přípravný výbor (své jednání tradičně zahájil a ukončil hymnou „Pil sem včera, pijem dneska, zajtra budem…“) připravil organizační zajištění slavnostní valné hromady, schválil návrh nových členů i kandidátů. Doporučil také připravit na duben 2012 pro veřejnost besedu u cimbálu u příležitosti 30. výročí Klubu Štěpánů, neboť by byla škoda nevyužít uměleckého potenciálu muzikantů, zpěváků a tanečníků členů klubu.

Miroslav Potyka