Připočtěme organizování folklorních programů a besed u cimbálu a vystupování se soubory, kterých je čím dál více, a zjistíme, že folklor je její důležitou životní náplní.

Kača, jak jí přátelé říkají, je rodačka z Přílep, absolvovala kroměřížskou konzervatoř, kde se poprvé dostala do kontaktu s lidovou písní, ke které ji přivedla nedávno zesnulá švagrová Regina Říhová. Tančila a později hrála v souboru Detvan a dva roky působila ve Slovenskom l'udovom umeleckom kolektívu. Po příchodu do Hluku začala učit hru na housle na základních uměleckých školách v Hluku a Uherském Ostrohu. Její manžel je známý lidový muzikant.

V současné době slaví Kateřina Říhová největší úspěchy se svými projekty Ženičky a Klebetnice, jejichž repertoár je zachycen na cédéčku „Už sa ně to stalo“.

Oba soubory vystupují společně i samostatně na významných akcích (mezinárodní festival ve Strážnici, Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově, slavnosti na Javořině, Dolňácké slavnosti v Hluku, festival ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm apod.).

Klebetnice byly nominovány na Folklorního Oskara za rok 2005 v kategorii vokální soubor. Přestože oba kolektivy berou folklor vážně, dokáží s humorným nadhledem připravit i jiná báječná čísla, jakým bezesporu je jejich výtečný kankán. A na tom všem má folkloristka Kateřina Říhová výrazný podíl.