„Kaple byla před sto sedmdesáti pěti lety posvěcena. Hlavní průčelí tvoří tři výklenky, a to oltář s plastikami svatého Jana Nepomuckého, svatého Šebestiána a piety. Průčelí završuje atikový nástavec. Kapli postavili zbožní kvačičtí poutníci podle předlohy kapličky v rakouské vesnici Asendorf. Ta se jim zalíbila na jejich pouti do Mariazell,“ popsala historii ostrožské stavby Zuzana Lipárová z informačního centra v Uherském Ostrohu.

Nynější podobu získala ostrožská kaple v dobách komunistického režimu. „V době socialismu došlo na kapli k velmi necitlivé úpravě vnějšího pláště budovy, kdy byla použita naprosto nevhodná stříkaná tvrdá omítka. Naší snahou je vrátit kapli původní podobu. Poslouží nám k tomu dobové fotografie, na nichž je kaple vyobrazena s bílou vápennou omítkou a slováckými motivy okolo výklenků,“ uvedl místostarosta Uherského Ostrohu Vlastimil Kuřimský.

Máte ve vaší obci také zchátralý objekt, u kterého byste uvítali opravu? Zapojte se do diskuze pod článekm. Vaše názory nás zajímají.

Podle místostarosty je oprava kaple naplánovaná na jaro letošního roku. „To chceme vybrat firmu, která se o změnu vzhledu postará. Dokončení je v plánu nejpozději v říjnu letošního roku. Investice by měla být přibližně sto dvacet tisíc korun,“ poznamenal Kuřimský. O celkové náklady se podělí město Uherský Ostroh spolu s Nadací Děti–kultura–sport. Ta přispěje částkou osmdesát tisíc korun. Zbývajících čtyřicet tisíc korun uhradí radní z městské kasy.

Spokojeni se změnou vzhledu kaple jsou především místní obyvatelé. V Uherském Ostrohu se schází lidé v Klubu dříve narozených, kteří opravu kaple s nadšením očekávají. „Kaple byla v minulosti opravdu krásná. Starší babičky, které to měly z Kvačic do kostela daleko, se tam chodívaly často modlit. Nyní je objekt uzavřen. Já osobně jsem moc ráda, že už brzy bude vypadat opět tak, jak ji lidé pamatují,“ vyjádřila se rodačka z Uherského Ostrohu Věra Hendrychová, která vede Klub dříve narozených a je kronikářkou.