Chystá se rekonstrukce suterénu kina Hvězda, kde dříve nájemce provozoval diskotéku známou jako klub Barziko. Rušno by tam mělo být až do poloviny příštího roku. Jakým způsobem ovlivní stavební práce současný chod kina?

Doufáme, že se provozu kina nedotkne nijak výrazně. Máme i podobnou zkušenost z roku 2009, kdy se oprava ochozů a schodišť také prováděla za provozu. Důležitá je samozřejmě konkrétní domluva se stavební firmou a dohoda na provádění zejména hlukově náročných pracích mimo naše promítací časy či pronájemní akce. Jinak samozřejmě dojde k částečnému omezení našeho služebního parkoviště a přístupu do kina ze strany od sportovní haly, ale s tím počítáme.

Měl by tam vzniknout multifunkční prostor, kde by se kromě baru či kavárny mohl nacházet i malý promítací sál pro menší počet návštěvníků. Určitě jej bude možné využívat i k jiným typům akcí. Máte představu, co všechno byste tam mohli pořádat?

Malý sál by kromě promítání určitě mohl sloužit také besedám, tiskovým konferencím, prezentacím projektů či u nás vytvořených filmů, programům pro děti, našim aktivitám pro malé a mladé diváky Malovásek nebo Animásek a podobně. Rozhodně jeho přínos vidím kromě samotných Městských kin také jako volnou kapacitu proLetní filmové školy nebo jako prostory doplňující různé společenské, pronájemní nebo univerzitní události v kině konané.

Nájemce těchto prostor by měl být, podle představ radnice, svázán s provozem kina a měl by provozovat i kavárnu, která je o patro výš. V jakém smyslu by ta provázanost měla podle vás fungovat a jak by toto propojení mohlo být přínosné pro kino samotné?

Pokud dojde k naplnění této úvahy radnice, tak rozhodně společný provozovatel bude mít daleko lepší a sjednocené podmínky pro zásobování, parkování, skladování a transport zboží. Odpadla by také složitější logistika skladů a dá se předpokládat pružnější nabídka služeb, a to jak ve spodním suterénu, tak v kavárně v patře. Zisk pro návštěvníka kina by se měl projevit v dalším doplnění sortimentu služeb a trávení času v budově s plynulým přesunem do různých provozů.

Jde v případě dokončení rekonstrukce suterénu kina Hvězda o poslední nutný stavební zásah v budově, nebo je nutné v dohledné době opravovat ještě nějakou jinou část kina?

Pokud bychom mluvili vyloženě o stavebních zásazích, tak je otázka, zda provoz neukáže nutnost zdvojení dveří, a to jak ve vstupu, tak i v sále samotném. Co se dále týká budovy kina Hvězda, tak po rekonstrukci rozhodně pociťujeme jak my, tak i diváci absenci slibované světelné reklamy programu směrem ven z budovy (před rekonstrukcí jsme ji měli) a také si myslím, že by si kvalitní architektura budovy kina zasloužila důstojné venkovní noční nasvícení. Pominu-li několik menších dluhů z původně projednávaného projektu (internetové kiosky ve vestibulu, systém sálové plošiny či lešení aj.), tak v plánech i nadále ještě zůstává tzv. třetí fáze rekonstrukce kina Hvězda, a to je amfiteátr a podium u letního kina ve Smetanových sadech.