PÁTEK 23. května 2008

Klub sportu a kultury – přísálí: 18.00 – zahájení výstavy Renáta Fučíková – ilustrace, účinkují Gajdoši z Kopanic
Klub sportu a kultury: 20.00 – Verbíři z Brodska III., účinkuje ženský sbor Plkotnice ze Suché Loze, Kačenky z Bánova, Javorina a CM Strýci ze Strání, CM Mladí Burčáci z Míkovic a soutěžící o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na Uherskobrodsku, po skončení pořadu do 24.00 – beseda u cimbálu s CM Mladí Burčáci

SOBOTA 24. května 2008

Náves, průchod pod kostelem
14.00 – jarmark lidových výrobků
pódium na návsi: 14.30 – koncert DH Vlčnovjané
16.00 – Vitajte ve Vlčnově, účinkují Čerešničky, Vlčnovjánek, Vlčnovjan, Vlčnovské búdové umělkyně, CM Durancija a Mužský sbor z Vlčnova, CM Čardáš z Bojkovic, CM Vinár z Veletin, Oravan z Nižné (Slovensko)
Klub sportu a kultury: 19.00 – předání vlády králů, komponovaný pořad s královskou družinou, účinkuje ročník 1990, loňský král Radim Podškubka a letošní král Petr Šobáň, CM Čardáš, DH Vlčnovjanka
21.00 – 01.00 taneční zábava s DH Vlčnovjanka
Vlčnovské „búdy“: 19.00 – Do bílého rána – noc s CM Burčáci a CM Mladí Burčáci

NEDĚLE 25. května 2008

Náves, průchod pod kostelem: 08.00 – jarmark lidových výrobků
kostel sv. Jakuba Staršího: 08.00 – slavnostní mše svatá za královskou družinu a děvčata ročníku 1990 a krále Petra Šobáně
9.00 – odchod královské družiny z kostela na obecní úřad
pódium na návsi: 10.00 – Ššš, ššš mašina…, pořad dětských folklorních souborů, účinkuje Hluboček a CM Babica z Hluku, Merínek a CM Lintava z Kunovic, Vizovjánek a CM Vizovský Jurášek z Vizovic, Veleťánek z Veletin, Čerešničky, Vlčnovjánek a CM Durancija z Vlčnova
Hospodářská usedlost č. 65: 09.30 – rukodělné dílničky, vlčnovské růže
10.00 – Oravan z Nižné (Slovensko)
u Měšťanky: 10.00 – Handrlák a CM Ohnica z Kunovic
11.00 – Velký Vizovjánek a Vizovský Jurášek z Vizovic
u Slovácké jizby: 10.00 – Velička a CM Martina Hrbáče z Velké nad Veličkou
u sokolovny: 10.00 – hlucká chasa, Klebetnice a CM Babica z Hluku
11.00 – Danaj a CM Strážničan ze Strážnice
u obecního úřadu: 10.00 – CM Burčáci a mužský sbor z Míkovic
dům rodičů krále: 10.00 – koncert DH Vlčnovjané
pódium před kostelem: 11.00 – koncert DH Šohajka z Dolních Bojanovic
12.00 – koncert DH Vlčnovjanka
11.30 – jízda králů, objížďka legrútů po vesnici, výjezd od domu rodičů krále do ulice Brodské, odbočí do ulice Kaunicovy, Podedvorskou do Rybář, přes střed obce do ulice J. Plesla a zpět ulicí T. G. Masaryka na seřadiště průvodu k sokolovně
14.00 – krojovaný průvod všech účinkujících od Sokolovny na stadion TJ
Stadion TJ: 12.30 – folklorní soubor Oravan z Nižné (Slovensko)
13.30 – zpívání pro krála, pořad folklorních souborů, účinkuje Hlucká chasa, Klebetnice a CM Babica z Hluku, Danaj a CM Strážničan ze Strážnice, Velička a CM Martina Hrbáče z Velké nad Veličkou, Handrlák a CM Ohnica z Kunovic
14.45 – příchod krojovaného průvodu
15.15 – zpívání pro krála, pokračování pořadu, účinkuje Vlčnovjan, Vlčnovské búdové umělkyně a CM Čardáš, král Petr Šobáň
Klub sportu a kultury: 16.00 – muzikantská rozlúčka, taneční zábava s dechovou hudbou Šohajka z Dolních Bojanovic