„Společně se soubory z Polska a Slovenska jsme strávili dva víkendové dny v maďarských Szánech. Ze Strání nás jelo pětatřicet – Javorina, cimbálová muzika Strýci i starší členové souboru, kteří divákům představili typický šavlový tanec,“ prozradil Mimochodek.

V neděli se folkloristé ze Slovácka zúčastnili slavnostní mše. „Po mši následovalo zasazení stromu přátelství. Ten má symbolizovat družbu mezi čtyřmi obcemi z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Naším příslibem a přáním bylo, abychom se u stromu každoročně setkávali,“ poznamenala členka souboru Javorina Marie Šidlová.

Foklorní vystoupení všech účastníků zhlédlo několik tisícovek lidí. Zástupci ze Slovácka okouzlili maďarské „mistry cimbálu“ právě hrou na tento hudební nástroj. „Zúčastnili jsme se také doprovodných akcí, jako byla ukázka a vození na historických automobilech, fotbalové utkání, lukostřelba, přehlídka policejních psů či malování na tváře, byl zkrátka připravený pestrý program,“ dodal Mimochodek.