A tak se na strategickém místě v centrum obce sešlo v sobotu v patnáct hodin odpoledne sedm párů šohajů a děvčic, aby za doprovodu Staroměstské kapely obešly celou vesnici s hodovým právem. A protože hody patří ke koloritu Jankovic už jedenáct let, zvládla je krojovaná chasa s pomocí ženského sboru Lipuše a obecního úřadu bravurně.

Navzdory tomu, že letošní jankovické hody prožívaly stárkovskou krizi, převzali jen tak napohled jejich loňští vládci - Kateřina Silná a Zdeněk Uherka – veškerou zodpovědnost na sebe a ujali se hodových práv a povinností.

„Rozhodli se jankovické omladině ukázat, že být stárkou nebo stárkem není žádná hrůza ani přehnaná finanční zátěž," nechaly se slyšet dvě Jankovanky.

„Pravda, není to poprvé, že se nepodařilo sehnat mezi mladými z obce stárky. Ale to je věc hodové chasy, která má ve svých řadách hledat své vládce pro hody s několikaměsíčním, neřku-li ročním či dvouročním předstihem," rozhorlil se muž na postu jankovického starosty František Šimek. Beznaději, že by se v Jankovicích zpívala jednou písnička Hody milé hody, už sem dohodovál, ale nepropadá.
„Jeden z vytipovaných zastupitelů bude pověřený organizační přípravou hodů. Na jejich podporu jsem peníze díky sponzorům vždycky sehnal," svěřil se jankovický starosta redaktorovi Slováckého deníku, ještě než ho přišla hodová chasa, doprovázená jankovickými občany a jejich hosty, požádat o povolení hodů.

Krátce nato dorazila krojovaná omladina k radnici a loňský stárek Zdeněk Uherka veršem starostu obce vyzval, aby chase povolení ke konání hodů vydal. „Všecky nás potěšte, povolení hodů nám dejte, na to, že je nás málo se neohlídejte."

„Vydat vám hodové právo, to je pro mě velká čest. Ale každé právo aj odpovědnost jest. A hodové právo je odpovědnost veliká, když hody se konajú pouze jedinkrát do roka," sdělil starosta chase. Hody chase konat povolil, na jejich zdar si s omladinou vínkem připil a s loňskou stárkou Kateřinou Silnou si sólo zatančil. Poté s místostarostou obce Antonínem Dúbravou položil kytici květů k památníku padlým obětem I. a II. světové války.

Hodové chase i tancechtivých občanům rozproudila večer v Březičkách krev v žilách Staroměstská kapela a cimbálová muzika z Košíků.