„Problém s nedostatkem stárků jsme vyřešili s předstihem. Děvčata už se na tuto funkci připravovala řadu měsíců. Lukáš také s funkcí stárka souhlasil, ovšem starší stárek nám stále chyběl. Nakonec jsme ale vyřešili i tento problém, a to výpomocí Aleše Hejdy z Jalubí,“ vysvětlila hlavní organizátorka hodových oslav Lenka Grossertová.

Právě ona stála u „znovuzavedení“ hodů v obci. Chasa se v počátcích obnovení tradice nejdříve scházela u ní ve sklepě, kde nadšence učila zpívat a tančit.
Víkendové oslavy zpestřily i děti z folklorního souboru Lipečka, který funguje právě pod vedením Grossertové. O hudební doprovod sobotního dne se postarala cimbálová muzika Rubáš z Buchlovic a Staroměstská kapela. V neděli pak hodařům na taneční zábavě zahrála kapela Madusong.

Hody se v Janovicích podle oslovených účastníků nadmíru povedly. „Je obdivuhodné, že se organizátorům podařilo dát dohromady dvacet krojovaných párů. Na Jankovice je to skoro rekordní počet. Hodové oslavy se mi velmi líbily, zejména menší děti v krojích byly úžasné,“ netajila své nadšení Jiřina Grossertová z Jankovic.