Přestože ji věda o písmu zaujala už v dětství, její schopnosti k tomuto oboru se projevily teprve nedávno.

„Dříve neexistovalo tolik studijního materiálu. Na druhou stranu dnes se zorientovat v množství esoterické literatury, je nesmírně složité. Odlišná je také úroveň, což může být nebezpečné,“ upozorňuje křeh-ce působící žena na to, že neznalý člověk pak může jiným svou interpretací i ublížit.

Sama však nezůstala pouze u studia literatury a přihlásila se do kurzů, které vedl renomovaný grafolog Stanislav Šula. Ten se tomuto oboru věnoval celý život a působil i jako soudní znalec. „Vyučoval korespondenční kurzy a byl i spoluautorem několika učebnic, které jsme v nich používali. Posílal mi zadání textů s otázkami a já mu zpět své rozbory,“ vzpomíná Jordánová na svého učitele.

Vedle znalostí je důležitá i intuice

Lekce prý nebyly omezeny časem, takže vypracování rozboru a daných úkolů trvalo týden nebo třeba i měsíc.

„Již během kurzu mě pan Šula oslovil, jestli by jeden můj rozbor mohl uvést v publikaci, kterou chystal do tisku. To byla pro mě ohromná čest a samozřejmě jsem souhlasila,“ popisuje, jak se pak stala jeho přímou žačkou. Poslala mu i své písmo a on jí udělal jeho velmi podrobný rozbor. U některých věcí se jí ani nechtělo věřit, že je jen vyčetl z písma. Vše navíc dokázal jednoduše a přitom trefně formulovat.

Do té doby se věnovala rozborům jako koníčku jen v okruhu svých známých. Na radu svého učitele, že je jedna z jeho nejlepších studentek, se začala rozborům písma věnovat i profesionálně. „S jeho pomocí se mi pak podařilo vypracovat se na jistou úroveň. Jen znalosti však nestačí. Intuice je stejně nepostradatelná a grafologem může být jen člověk s empatií,“ zdůrazňuje a dodává, že jeden z jejích prvních rozborů patřil teenagerce a trval jí měsíc, i když text denně četla. Nakonec si prý dívčinu postupně zamilovala. A utvrdila se navíc v tom, že k dobrému rozboru je potřeba se do dotyčného vcítit. Interpretace i práce každého grafologa je totiž různá.

Okamžitě si každého písma všímám

Poté si vyzkoušela nově nabyté vědomosti na rukopise kamarádky. „Dělat rozbory známému člověku je horší než neznámému. Na známou osobu už máte udělaný svůj názor a v písmu pak odhalíte věci, které vůbec netušíte. Když jsem si tedy četla nashromážděné informace, byla jsem zjištěnými skutečnostmi hodně překvapená,“ vzpomíná Jordánová s tím, že překvapivě jí však přítelkyně i v negativních věcech dala za pravdu.

V grafologii je tak podle Jordánové důležitá i praxe. „Stává se mi, že když se rozborům delší čas nevěnuji, musím si vše lehce oživit. Trpím již dokonce lehkou úchylkou, jakmile zahlédnu něčí písmo. Okamžitě si totiž všímám základních znaků jako délky smyček, celkové úpravy a prvního dojmu či dodržování řádků,“ vyjmenovává s tím, že na vzhledu písma ale v konečné fázi nezáleží. Někteří lidé mají kupříkladu mimořádné horní či dolní délky či neobvyklý sklon, někdo zase píše specificky určité písmeno.

Sleduje se vše nenormální

A právě toho využívají grafologové. Přestože se všichni učíme ve škole psát podle normy, během života se od ní většina lidí vzdálí. „Sleduje se vše, co se odchyluje od normálu. Vliv na písmo má třeba i dosažené vzdělání nebo profese, proto potřebuji znát co nejvíce údajů o dané osobě. Vše se však děje s výslovným a vlastnoručně psaným souhlasem zadavatele,“ upozorňuje žena. K textu se dále uvádí například pohlaví, věk, národnost, rodinný stav a zda má dotyčný děti či ne.

Rozbory se dělají převážně za konkrétním účelem, nejčastěji kvůli sebepoznání či problémům v mezilidských vztazích. „Jejich hlavním smyslem je poznat možnosti dané osoby a rozvíjet je. Mnohdy však lidé očekávají více, než jim může grafologie nabídnout, pak už přichází na řadu spíše terapeut. Každý zadavatel musí být připraven informace přijmout a být schopen na sobě sám pracovat,“ poukazuje na důležitý předpoklad smyslu rozboru. Nesnaží se totiž lidem radit. Spíše jim pomáhá uvědomit si svou jedinečnost a aby si mohli pomoci sami. Převážně se jí prý totiž ozývají lidé, kteří si nevěří. Grafologie se navíc uplatňuje i v personalistice či kriminalistice.

Bez úhloměru, lupy, měřítka a pravítka se neobejdu

Aby byl výklad vypovídající, musí dopis dodržet několik pravidel. Jedním z nich je spontánně psaný text na nelinkovaný formát papíru A4 bez podložky. „Člověk se většinou snaží tak první tři řádky, poté už jej strhne obsah a zaměří svou pozornost k němu. Někdy dostávám i třístránkové dopisy, více textu je pro rozbor lepší. Pokud chce dotyčný vysledovat svůj vývoj, připojí i starší vzorky rukopisu,“ přidává grafoložka tip.

A s jakými metodami Marie Jordánová vlastně pracuje? „Nejprve si všímám úpravy a rozvržení rukopisu, tedy celkového obrazu. Poté přicházejí na řadu samostatné znaky a jejich zvláštnosti ve sklonu, vázání, zda je písmo hubené či plné. Neobejdu se bez měřítka a úhloměru, lupy a pravítka,“ vypočítává s tím, že samozřejmostí jsou ostře zařezané barevné tužky.

Vyzvednu spíše kladné stránky

Informace tak rostou geometrickou řadou. Jeden rozbor jí přitom zabere zhruba čtrnáct dní až měsíc poctivé práce, záleží na jeho složitosti a účelu. „Postupně se mi vyrýsuje celá osobnost člověka. Teprve poté komponuji závěrečný hodnotící text. Protože například při ojedinělém výskytu znaku prchlivosti si jej poznamenám, ale nakonec se již zmínka o této vlastnosti nevyskytne. O prchlivce se jedná, až pokud se znak vyskytne více než třikrát,“ popisuje důkladně a dodává, že vždy má ze začátku strach, jak vše dopadne.

Většinou lidé své písmo zasílají poštou, při předání výsledků však upřednostňuje Jordánová přímý kontakt.

„Ještě tak lze spoustu věcí vyladit, i když se snažím rozbor vždycky směřovat pozitivně. Negativním vlastnostem se nevyhýbám, ale vyzvednu spíše kladné stránky, ty je totiž potřeba dále rozvíjet,“ radí žena, která má na svém kontě již desítky rozborů. Mezi nimi také svého rukopisu i v porovnání se staršími texty.

Grafologickému drobnohledu však dosud odolávala její rodina. „Zatím neměli zájem. Teprve nedávno mi k rozboru donesla rukopis dcera. Dokonce jsem jej porovnala i s texty z minulosti,“ dává žena další příklad přímo ze svého okolí. A přidává i jednoho velmi činného podnikatele z okolí Zlína, kterého sleduje již tři roky. Sám se prý vždy po čase objeví s tím, že jak na sobě pracuje, něco píše jinak. Protože ji taková práce uspokojuje, má v úmyslu se oborem dále zabývat, a to například i studiem psychologie. „Papír a tužku považuji za nejlepší vynález. Z písma lze totiž kromě povahy či vztahu k druhým lidem vyčíst třeba i náznaky nemoci. Na hlubší diagnostiku si však netroufám,“ nastiňuje bývalá účetní.

Svému učiteli vzdala letos Jordánová hold vydáním Šulova grafologického slovníku. „Publikace vychází přímo z celoživotní praxe pana Šuly. Pracoval na něm přes deset let,“ zakončuje posmutněle, protože autor se vydání dílka již nedožil.

Vizitka Marie Jordánové:
- je jí 53 let
- grafologii se profesionálně věnuje přes 6 let
- některé klienty sleduje i dlouhodobě
- cvičí také jógu

Martina Nováková