„Rozšíření bylo jediným řešením jak pomoct dopravě 
v Uherském Hradišti, když chybí severní obchvat města," pronesl v pátek před slavnostním odhalením pamětní desky v prostoru křižovatky místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Práce za 62 milionů korun zahrnovaly výměnu konstrukce vozovky, komunikace byla rozšířena o pruh pro cyklisty v ulici Všehrdova a nové pruhy v různých směrech.

Ten den město udělilo ještě jeden titul. Domem roku 2012 se stalo Slovácké centrum kultury a tradic neboli opravená jezuitská kolej. Cena stavebních prací, které začaly v lednu 2011, se vyšplhala na 77 milionů korun. Zahrnovaly na- příklad také komplexní úpravu kolejního nádvoří. Stavebníci rovněž odkryli původní barokní sklepení nebo nástropní výmalbu. „Oba oceněné počiny významnou měrou přispívají ke zkvalitnění života obyvatel našeho města a také ke zvýšení turistické atraktivity. Přeměna jezuitské koleje na Slovácké centrum kultury a tradic byla jedním z nejvýznamnějších počinů města v oblasti péče o památky, neboť celý komplex jezuitských budov patří z historického hlediska k naším nejvýznamnějším památkám," nechal se slyšet starosta Hradiště Květoslav Tichavský.

Čestné ocenění je pravidelně udělováno od roku 1992. Bronzovou tabulku sochaře Jiřího Habarty dnes nese 24 budov a staveb ve městě.