V sobotu v 18 hodin bude v kulturním domě zahájena výstava ze života souboru Kopaničár po šedesáti letech, v 19.30 předvede jubilant program.

„Šak to, Bože, časy bývaly“, v němž se představí současní i bývalí členové souboru Kopaničár, ženský pěvecký sbor Čečera, mužský pěvecký sbor z Vápenic a cimbálová muzika Strýci ze Strání, slovem provázet budou Pavel Gabrhel a Jiří Zapletal. O hodinu později bude pokřtěno druhé CD s písněmi z Kopanic „Moje milá veselosc“ (bylo vydáno za podpory sponzorů a Zlínského kraje).

Ve 21.30 začne hodová beseda u cimbálu, hrát budou Strýci a domácí cimbálovka Kopaničár. Sobotní program sestavil umělecký vedoucí Kopaničáru a primáš muziky Jan Rapant, který vzkazuje: „A něbojce sa, budze aj žmolkovica!“

Nedělní hody s dožínkami začnou v 10.30 slavnostní mší svatou, ve 14 hodin vyjde dožínkový průvod za účasti všech souborů a dechových hudeb a pak bude na náměstí ve 14.30 předán dožínkový věnec. V následném kulturním programu vystoupí soubory Kopaničár, Kopaničárek a Čečera ze Starého Hrozenkova, Rozmarýn z Újezdce, ženský sbor z Hroznové Lhoty, Latovec z Dolnej Súče a dechové hudby Hrozenčané a Březovjané. Program bude uvádět redaktorka Českého rozhlasu v Brně Marcela Vandrová. Po programu následuje taneční zábava s dechovou hudbou Vracovjáci.

O souboru Kopaničár jsme ve Folklorních ozvěnách informovali již loni v květnu, jelikož šedesátiny si koletiv připomněl již v tom roce. Čekalo se však na nové CD, a tak oficiální oslava byla spojena s letošními hody a dožínkami. Připomeňme si proto alespoň, že Kopaničár navázal na činnost Slováckého krúžku, který ve Starém Hrozenkově vznikl v roce 1947 u příležitosti dožínek.

Nový soubor vedl písmák a sběratel lidových písní a tanců Josef Kopunec, v čele hudecké muziky stál Jaroslav Pavlík (později primáš Světlovanu). Výraznou osobností byl Slávek Zapletal, se souborem vystupoval i legendární hudec a tanečník František Šopík, výraznou stopu v něm zanechal Josef Lebánek. Soubor se podílel na úspěších divadelního kolektivu, zejména v inscenaci hry Jozefa Hollého Kubo (převedenou do kopaničářských reálií), která na počátku sedmdesátých let slavila významné úspěchy, včetně účasti na národní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou.

Několik let vedla soubor Marcela Surová, pak vedení převzali manželé Marie a Jan Rapantovi, kteří Kopaničár (i dětský soubor Kopaničárek) vedou dodnes. Repertoár souboru je zaměřen výhradně na materiál z Kopanic, ať už jsou to zvyky a obyčeje (kopaničárská svatba, vynášení Moreny, dožínky, zaříkávání bohyní apod.) nebo typické tance (hrozenská, kopaničárský čardáš, obtáčaná). Také krojové vybavení je čisté – soubor vystupuje v originálních kopaničárských krojích, které jsou svojí podobou nezaměnitelné.

Každoročně vystupuje na Kopaničárských slavnostech, jinak např. na MFF ve Strážnici (letos zde získal ocenění laureát MFF), slavnostech na Javořině, Dolňáckých slavnostech v Hluku, ve Vlčnově, Trenčíně apod. V zahraničí reprezentoval v Rumunsku, Rakousku, Německu, Španělsku a Polsku. Má výrazný podíl na uchování kulturního dědictví moravských Kopanic.

Miroslav Potyka