Sbírku vzácných historických biblí poskytla v rámci její putovní cesty po Moravě nazvané Bible očima světa, svět očima bible, Ostravskoopavská diecéze. Informoval o tom člen ekonomické pastorační rady hlucké farnosti Josef Kadlčík (na snímku). Ten vyzvedl aktivní pomoc řady farníků při přípravě výstavy, ale hlavně zásluhy místního faráře. „Nejvíc se o zdárnou dvanáctidenní prezentaci biblí na Dolňácku, která se od pátku stěhuje do Valašských Klobouk, zasadil duchovní správce farnosti Jaroslav Kapuš,“ podotkl Kadlčík.