„O zavedení elektronického známkování jsme učitele informovali na začátku října. Měli tedy měsíc na to, aby studentům veškeré zatím rozdané známky přepsali do nového systému. Ten jsme oficiálně rozjeli ve čtvrtek,“ poznamenala zástupkyně ředitele hradišťského gymnázia Jana Buršová.

Rodiče studentů se tak už nebudou muset spoléhat na to, zda jim jejich ratolest ukáže známky v indexu, ale budou si je moct sami prohlížet na internetu. „Každý rodič má přiděleno přístupové heslo, pomocí něhož se do systému dostane,“ vysvětlila Buršová.

Novinka nabízí nejen známkové, ale také bodové hodnocení a učitelé mohou i vepisovat různé poznámky. Každá známka nebude mít stejnou váhu jako v indexu. Pomocí stupnice se rozliší, zda se jedná o důležité hodnocení ze čtvrtletní práce nebo o méně podstatné ze zkoušení nebo domácího úkolu.

Podle Buršové se tímto zlepší informovanost rodičů a ani na školních schůzkách nebude muset učitel každému zvlášť vysvětlovat, z čeho známka byla. K zavedení elektronické klasifikace inspirovala uherskohradišťské gymnázium škola ve Zlíně, která má už systém zavedený a funguje jim. „Mívali jsme problémy se zapisováním známek do indexu. Ne všichni studenti si je totiž poctivě psali. Třídní učitelé je tak museli složitě kontrolovat. A rodič nakonec stejně nepoznal, jakou váhu známka má,“ řekla Buršová.

Studenti nový systém odmítají

Studenti hradišťského gymnázia novým systémem nadšeni nejsou. „Já rozhodně nejsem ráda. Doteď mi rodiče do mých známek nemluvili. Teď , když se budou v práci nudit, najdou si na internetu místo nějaké zábavy moje známky,“ rozčilovala se studentka Gymnázia Uherské Hradiště Tereza Zábojníková z Topolné. Zároveň dodala, že ji samotnou mrzí, když má špatné známky. „Vím moc dobře, že si je budu muset opravit. Nyní ale ještě budu muset poslouchat od rodičů to, co sama vím, ještě jednou,“ doplnila.

Studenti mají povinnost rodičům oznámit jejich přístupové heslo do systému. „Pokud by jim to neřekli, dozví se ho za dva týdny, kdy jsou naplánované třídní schůzky,“ prozradila Buršová. Dva týdny jsou podle ní i zkušební lhůtou, kdy pracovníci školy i rodiče zhodnotí, zda je pro ně tento způsob známkování prospěšnější.

Gymnázium ve Starém Městě zatím o podobném způsobu klasifikace studentů neuvažuje. „Zda mají žáci naší školy známky v indexech zapsané v pořádku, za to odpovídají jejich třídní učitelé. O elektronické formě klasifikace jsem zatím neuvažovala,“ vyjádřila se ředitelka Gymnázia a Střední zemědělské školy ve Starém Městě Zdislava Svobodová.