Díla, jež vytvořili, jsou nyní až do konce kalendářního roku k vidění v uherskohradišťské Galerii Slováckého muzea.

„Měli jsme snahu o spočítání výtvorů, ale když jsme došli k číslu sto a byli jsme pořád na začátku výstavy, vzdali jsme to. Odhadem je tedy ve dvou sálech Galerie k vidění přes tisíc prací, ať už se jedná o výkresy, keramiku, fotky či papírové objekty nebo kombinované techniky,“ vysvětlila Doskočilová.
Jedná se už o třetí projekt, který škola ve spolupráci s Galerií pořádá. „První výstava se jmenovala Muzeum očima dětí, druhá Pohádková říše a třetí má široké rozmezí Na křídlech fantazie. Plánujeme už čtvrtý projekt, ale jeho téma ještě není určeno,“ prozradila vedoucí výtvarného oboru Základní umělecké školy Uherské Hradiště Radmila Doskočilová.

Na projektu pracovalo celkem sedm učitelů se svými žáky. Některé práce vznikaly už v loňském školním roce a jiné se ještě před zahájením výstavy dokončovaly. Na centrálním tématu se dohodla výtvarná sekce, která úmyslně vybrala takové, které se dá široce pojmout. Každý učitel si zpracoval svůj vlastní plán a témata, která jemu i dětem vyhovovala, i výtvarné techniky pro zpracování.

Instalace výtvorů do sálů v Galerii nebyla jednoduchá. „Učitelé si rozměřili sál, udělali na počítači rozvržení prostoru a každý si vybral svoje místo. Pak už záleželo na nich, co a jak rozmístí. Bylo to náročné, ale celkový dojem při vstupu je ohromující,“ poznamenal ředitel Základní umělecké školy Uherské Hradiště Stanislav Nemrava.

Žáci „zušky“ se připravují na krajskou přehlídku prací žáků výtvarného oboru Zlínského kraje, která se uskuteční v květnu příštího roku ve všech výstavních prostorách Galerie Slováckého muzea. Hradišťská škola je hlavním organizátorem. Akce se zúčastní celkem dvaadvacet uměleckých škol Zlínského kraje.

Přečtěte si také rozhovor s ředitelem ZUŠ Stanislavem Nemravou:

Tak hektický rok nepamatuji