Dlouhá léta patří k oporám hroznolhotského souboru Hrozen, jehož inscenaci jsme mohli vidět i na jevišti Slováckého divadla, které často navštěvuje. A jen na okraj televize NOE uvedla na Silvestra 2013 záznamy dvou úspěšných inscenací Hroznu. (Pobavil jsem se mnohem víc než na „humorných" slátaninách ČT, Novy a Primy pozn. aut.)

Narodil se v Kyjově (ročník 1971), od dětství žije v Hroznové Lhotě, regionu, kde se prolíná Strážnicko, Dolňácko i Horňácko, takže silná folklorní tradice bezesporu ovlivňuje jeho životní styl i výtvarnou tvorbu. Malovat začal v dětství, v šestnácti letech se stal členem Výtvarné skupiny při tehdejším Sdruženém závodním klubu v Uherském Hradišti, kde ho výrazně ovlivnil významný pedagog, teoretik a historik umění (v době normalizace „nepohodlný" pozn. aut.) prof. Igor Zhoř z Brna. V praktickém malování se poučil u malíře Karla Benedíka z Veselí nad Moravou.

Věnuje se malbě, kresbě, grafice, ilustraci, mozaice a zkouší i plastiku. Autorské výstavy připravil například v Hroznové Lhotě, Uherském Hradišti, Blatnici, Trenčíně, Zábřehu na Moravě, Praze, Brně, Dubnici nad Váhom, ve Veselí nad Moravou, Velké nad Veličkou, ale i ve Spojených státech, v Chicagu. Zúčastňuje se i kolektivních výstav (Setkání stretnutie v Uherském Hradišti a Trenčíně), často vystavuje se svými kamarády Janem Botkem a Miroslavem Bystřickým, naposledy v roce 2010 v Olomouci.

Zpočátku maloval klasickou krajinu, pak také expresivně pojednané obrazy s duchovně-sakrálními náměty, s rostoucí malířskou zkušeností úspěšně zkusil i disciplínu nejtěžší figurální motivy a portréty.

Před časem začal zkoušet barevnou litografii a jako první přenesl touto technikou obraz namalovaný pro plakát na „živé jesličky" v Hroznové Lhotě. Zde se poprvé inspiroval poetikou inzitních malířů, chcete-li naivistů také se jim říká „malíři něžného srdce".

Během dvou let takto vytvořil dalších jedenáct listů, v nich námětově zpracoval hospodářský rok a zejména folklorní tradice na Slovácku (tři králové, fašank, vynášení Moreny, šlahačka, májová, pouť, žně, hody, vinobraní, Dušičky). Z ucelené kolekce vydal uherskohradišťský Klub kultury s velkým ohlasem nástěnný kalendář pro rok 2008 a prakticky tentýž byl v Ostravě vydán pro charitativní účely i na rok 2011.

Postřehneme osobitou tvarovou, barevnou i perspektivní stylizaci, umožňující rozehrát v ploše obrazu bohatý děj a pestré situace. V uvedené linii tvorby František Pavlica dále pokračuje, stejně tak se ale věnuje i portrétům, zejména folkloristů (Martin Hrbáč, Jura Pavlica, Dušan Holý, Luboš Holý, František Okénka, Martin Zálešák, Jura Petrů, Petr Petrů a další).

František je veskrze pozitivně naladěný člověk, navíc velmi aktivní má vcelku početnou rodinu, zajímavé podnikání, hraje divadlo a organizuje kulturní akce a pochopitelně maluje. Asi nikdy ho nepotkáte ve špatné náladě bezesporu dokáže přetlak své energie a dobré pohody předávat svým přátelům, a to i prostřednictvím svých obrazů.

Autor: Miroslav Potyka

Související Pieroty udělovali poprvé za rok 1996