Řivnáč se fotografií začal zabývat před čtyřmi lety na popud přítele Karla Koutského. Tématy jsou především obrazy historických částí Prahy, krajinný detail a zátiší.

Snaží se hledat klidný a i trochu tajemný námět. Rád používá klasický černobílý barytovaný papír.