Snad si to ani neuvědomujeme po jeho dvou náměstích a po Prostřední ulici, která je spojuje, chodí lidé již tři čtvrtiny tisíciletí.

Tři čtvrtiny tisíciletí…

Kolik generací se zde vystřídalo, kolikrát se zde setkali u kašny sousedi a zastavili na kus řeči, kolik plodů zde prodali trhovci na plácku pod stromy, které v parném létě poskytovaly stín, kolik modliteb zaznělo ve svatostánku, kolikrát z kostelní věže zazněl umíráček…

Domy kolem náměstí byly první, a patří tedy k nejstarším. Původní, dřevené, již dávno vzaly za své při častých a ničivých požárech; kamenné domy však přetrvaly staletí.

Ten jeden, dům s lékárnou, o němž chceme vypravovat, stojí podnes v místech, kam ho zasadil středověký stavitel. Od té doby zmohutněl, rozkročil se do stran, pokročil z fronty ostatních, aby neunikl pozornosti kolemjdoucích; sebevědomý a starožitný, nese v sobě i na sobě punc těch staletí jenom pohlédněte na jeho roucho s renesanční výšivkou; jen patriciové, jejich ženy a jejich domy se oblékali do takové nádhery. Kamenné portály, dnes již skryté ve sklepech v podzemí, pamatují staletí, kdy módě vládla gotika.

Stejně jako město je ten dům královského původu připomíná ho zlatá koruna, již jeho majitelé zasadili do průčelí, aby každý viděl, že to není jen tak lecjaká střecha nad hlavou corona-koruna je od dob antických symbolem vítězů, a právě takové poselství přináleží domu: vítězství nad nemocí. Kousek níže pod korunou připomíná jeho poslání latinský nápis: SANIS SOLAMEN, AEGRIS IUVAMEN Zdravým útěchu, nemocným podporu. Již nejméně čtyři století přicházejí lidé do tohoto domu, aby si odnesli lék. Lék potřebují všichni bez rozdílu chudí i bohatí, muži i ženy, staří i mladí…

Lékárna U Zlaté koruny. Čtyři století naděje pro tisíce lidských bytostí. Může dům potkat krásnější osud než být lékárnou?

Avšak dům sám neznamená nic. Teprve ti, kteří v něm žijí, jsou jeho skutečným životem. To oni naplňují jeho poslání, posvěcují ho úmysly i představami, které v něm uvádějí k životu, a jak jdou desetiletí a staletí, vytvářejí jeho legendu.

A právě z domu U Zlaté koruny vyšel jednoho dne muž, který silou svého ducha i přesvědčení posunul dějiny města i Slovácka o krok kupředu. Ne, nebyl sám. Měl své předchůdce, v jejichž díle pokračoval a vítězně je dovršil, a měl spolupracovníky a přátele, kteří podobně jako on zanechali v politických a kulturních dějinách regionu svoji výraznou a nezaměnitelnou stopu. Právě zásluhou Josefa Stancla a lidí kolem něj jednoho dne i na Slovácku „čas oponou trhnul a změněn čas…“.

Poslechněme si příběh domu s lékárnou U Zlaté koruny i jeho obyvatel

Dům na hlavním náměstí v Uh. Hradišti, v němž je dnes Stanclova lékárna, stál již v časech, kdy byla módou gotika; stavební prvky ve sklepě o tom cosi naznačily při opravách v polovině devadesátých let. Jména obyvatel domu, který má dnes číslo popisné 148, jsou nám známa až od roku 1606, neboť od toho roku zůstaly zachovány staré purkrechtní knihy. Nejstarším majitelem je jmenován Mikuláš Šilhavý, který téhož roku dům za tři sta zlatých prodal Šebestiánu Piemontovi. Po něm dům ještě několikrát změnil majitele, jejichž jména jsou nám sice známa, ale nic bližšího o nich samých nevíme. Významný v historii domu je rok 1719. V tom roce se přistěhoval do zmíněného domu Ignác Pilchowitz. Byl z Olomouce a byl to lékárník! A z jeho doby také pochází první věrohodná zpráva o lékárně v tomto objektu.

Lékárna je ve starých pozemkových knihách zapsána jako měšťanská lékárna radikovaná, tedy vázaná na dům a pozemek, s šenkovními právy.

Klidný život první známý lékárník z domu č. p. 148 neměl, neboť vedl dlouholetý spor s provozovateli lékárny v jezuitském klášteře. Ta představovala pro jeho městskou lékárnu nekalou konkurenci, neboť si přivydělávala prodejem léků přes ulici, přestože byla jen interním zařízením kláštera. Zásluhou dochované Pilchowitzovy stížnosti z prosince roku 1723 se dozvídáme název lékárny. Ignác Pilchowitz se v listině podepsal „lékárník U Zlaté koruny“. Dům na náměstí tak vystoupil z anonymity. Měl jméno a zlatou korunu ve znaku.

Pilchowitz se zapsal do dějin lékárny také tím, že dal lékárně nový zevnějšek. Na počátku 50. let 18. století přestavěl dům do podoby, jakou má v podstatě podnes. Během těchto stavebních úprav vznikl v oficíně, tedy v místnosti, kde se odehrával kontakt lékárníka se zákazníky a s návštěvami, barokní interiér s freskami a bohatou štukovou výzdobou, dílo olomouckého malíře Josefa Ignáce Sadlera (1725-1767). (V letošním roce se uskutečnila v Olomouci velká výstava jeho díla.)

Po Pilchowitzově smrti zdědil dům jeho syn Karel, ale z dědictví se dlouho netěšil zemřel ještě před rokem 1758.

V historii domu se pak setkáváme s řadou majitelů, kteří lékárnu dále provozují, mezi nimiž je zajímavou postavou Josef Boehm. Po sedmnáct let byl hradišťským radním, dozorcem normální školy od jejího založení, deset let zdarma obstarával vojenské záležitosti (příprava a průběh odvodů, ubytování), patnáct let působil jako přísedící městského soudu, po určitou dobu byl i rychtářem a účetním chudinského fondu. V čele lékárny stál dlouhých sedmadvacet let. Po jeho smrti v r. 1786 přešlo dědictví na manželku Kateřinu, která najala pro lékárnu provizora, dočasného správce, než mohl převzít její vedení syn Josef. Když tento v roce 1806 zemřel bez dědiců, získal dům a lékárnu v dražbě nejvíce podávající František Lautsch s manželkou Annou, poté Julius Jasinský, rodina Pauluschových a v padesátých letech Matyáš Pechaczek.

2. října 1855 koupil lékárnu i dům za osmnáct tisíc zlatých muž se šlechtickým titulem. Tím dnem se začíná psát nová kapitola lékárny U Zlaté koruny.