„Dožínky jsme letos připravovali již potřinácté. Zatímco v minulosti chodíval naší obcí krásný velký průvod, letos bylo účastníků méně. Malý zájem mladých lidí nás velice zklamal,“ uvedla Dosedělová. V průvodu nakonec vykračovalo pět krojovaných párů a asi patnáct dětí. Chasa se v půl druhé sešla a vydala se ke kulturnímu středisku pro hospodáře. Odtamtud průvod vyrazil do kostela na slavnostní mši.

„Dožínky pořádáme společně s obcemi Traplice a Sušice. Muziku měla na starosti jako už několikátý rok v řadě dechová hudba Hradčovjanka,“ dodala Dosedělová, která se přípravě dožínek věnovala postupně celý rok. Bylo prý potřeba sehnat, popřípadě nechat ušít některým účastníkům kroje, připravit ovoce, zeleninu a také květiny.

„My máme dožínky každoročně zhruba v polovině srpna. Akce by se měla konat ihned poté, kdy se vezme poslední snop z pole a jde se zanést k hospodáři. Proto ti, kteří dožínky pořádají až v září, to nedělají tak, jak by to podle tradic mělo být,“ vysvětlila Dosedělová.

Zklamaný nezájmem některých mladých lidí jít v průvodu je také starosta Jalubí Karel Malovaný. „Obec chasu podporuje, platí jim hudbu a sál jim půjčuje zdarma. Kroj však dnes přijde i na třicet tisíc korun a mladí mají i jiné zájmy,“ podotkl Malovaný. Podle něj je problémem i to, že v Jalubí nepůsobí žádná cimbálová muzika ani dechová hudba, která by mladé stmelovala. „Zájem mladých postupně klesá také při hodech. Pouze na slavnosti vína se od nás vypravilo skoro dvacet krojovaných,“ dodal jalubský starosta.