Hejtmanství totiž schválilo projekt za zhruba šedesát až sedmdesát milionů, díky kterému budou lépe koordinovány jízdní řády, odstraní se zbytečné souběhy linek, celkově se zlevní provoz a cestující budou mnohem lépe informováni jak přímo ve vozech, tak i ve stanicích.

Navíc má být díky Organizovanému jednotnému dopravnímu systému a provozu centrálního dispečinku, jak se celý projekt nazývá, běžně zavedeno celoplošné využívání elektronického placení jízdného i odbavování. To vše ve spolupráci s koordinátorem veřejné dopravy.

„Dojíždím každý den do práce z Kunovic do Zlína. Pokud na sebe začnou autobusy lépe navazovat, budu jen ráda. Aspoň tak ušetřím trochu času. Placení jednou čipovou kartou je také změna k lepšímu. Dojíždění to celkově zefektivní," myslí si Kunovjanka Pavla Knotová.

Novinky by se měly podle náměstka hejtmana Jaroslava Drozda začít objevovat na začátku roku 2014. „S přípravou bychom chtěli začít v roce 2013. V reálu by systém mohl začít fungovat na začátku roku 2014. Do dalších let pak chceme vypisovat otevřená výběrová řízení na nové dopravce, ke kterým využijeme právě výstupy z dispečinku. Zadání by tak mělo být preciznější," přiblížil Drozd s tím, že změny by se týkaly všech dopravců.

Tedy devíti linkových, kteří vozí cestující ve zhruba 460 autobusech, a dvou drážních, mezi které patří vlaky Českých drah a trolejbusy a autobusy Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice.

ČSAD Uherské Hradiště počítá s tím, že se do projektu určitě zapojí. Jeho generální ředitel Radislav Kusák dokonce prozradil, že jej nápad natolik nadchl, že do něj případně půjdou i sami. „Centrální dispečink by pomohl například při řešení různých stížností a samozřejmě při optimalizaci jízdních řádů. Pokud by projekt krajsky ztroskotal, postupně bychom si jej pořídili sami, nejprve odbavovací strojky, pak cedule na zastávky a tak dále," sdělil generální ředitel ČSAD Uherské Hradiště Radislav Kusák.

Novinky

Připravuje se nejen komplexní odbavovací systém, ale i dispečerské řízení, které využije elektronického odbavování cestujících ve vozidlech. Ve zhruba 40 obcích, ve

kterých často přestupují cestující jedoucí do zaměstnání či škol, se mají instalovat digitální informační tabule. Ty poskytnou cestujícím stejné informace jako například velká nádraží či letiště. Lidé uvidí, kdy, kam a který spoj pojede a navíc se budou zastávky hlásit také ve vozech. Systém bude fungovat také zpětně, takže bude do dispečerského pultu odeslána informace, kdy cestující nastoupil, vystoupil a čím platil. Toho se posléze využije v nastavování jízdních řádů.