Největší nárůst obyvatel zaznamenal v roce 2002, kdy byl zrušen domov důchodců na Žítkové a jeho uživatelé přešli právě sem, do Nezdenic. Dnes v nezdenickém domově pro seniory nalézá skutečný domov sto šedesát pět uživatelů, o které pečuje bezmála šedesát zaměstnanců.

„Snažíme se vytvořit seniorům co nejpříznivější podmínky pro jejich život. Přicházejí k nám hlavně lidé ve vysokém věku, mnoho z nich trápí různé nemoci, takřka polovina obyvatel je imobilních a to samozřejmě ohraničuje jejich možnosti. Na druhé straně je zde však klidné a pěkné prostředí, náš personál se snaží, aby se zde uživatelé skutečně cítili jako doma a našli zde aspoň částečně to, co jim nemohou – a někdy bohužel i nechtějí – poskytnout jejich děti, a to zázemí příznivé nejen po stránce materiálního zabezpečení, ale i citové. Vlídnost a úcta k seniorům je naší první zásadou,“ říká vedoucí zařízení ing. Kopper. A doplňuje ho Zdenka Lukášová, která zde pracuje již řadu let: „Domov pro seniory již dávno není takovým strašákem, jak tomu bývalo kdysi. Mnozí ze seniorů, kteří sem přišli třeba ze samot na Kopanicích, nikdy v životě takové pohodlí, hygienické podmínky a sociální zabezpečení neměli, jako tady.“

Jednou z těch, která tráví svůj pracovní čas, a to nejen všední dny, ale často i neděle a svátky, se svými seniory a určuje průběh jejich dne od ranního vstávání až do odpoledne, kdy předává službu kolegyni, je Marie Šimoníková. Podle jejích zkušeností je práce v domově náročná, ale může přinášet i uspokojení. „Staří lidé mají své nemoci i své vrtochy, jsou často bezradní, někdy je jim smutno a my, personál, jsme jedinými osobami, na které se mohou obrátit. Nesmíme jejich důvěru zklamat. A když vědí, že se na nás mohou spolehnout, prožíváme s nimi i krásné chvíle, kdy dávají najevo svůj vděk. Vlastně s nimi žijeme naplno, ti lidé se nám stanou druhou rodinou, takže takovou práci je třeba vykonávat srdcem, až vám to někdy bere energii pro vlastní rodinu doma. Penězi se nic takového zaplatit nedá, je to o lidskosti a hodnotách úcty a lásky,“ říká mladá žena, kterou po šichtě se seniory čeká doma druhá s vlastními dětmi.

Domov pro seniory je sice klidné a tiché místo, ale rozhodně ne bez života. Takřka každé dopoledne zazní v hale, kam se senioři scházejí na kus řeči, harmonika Josefa Kuchaře a občas, když je svátek a dobrá nálada, dojde i na tanec. Zvláště, když se koná některá z kulturních akcí, které zde pravidelně pořádají, kupříkladu fašank, při kterém nechybějí masopustní maškary, stavění a kácení máje či vinobraní, jež se neobejde bez koštu vína a vepřových hodů.

Veselo je také při mikulášské a kateřinské zábavě, na níž již tradičně vyhrávají muzikanti z Rudic. Obyvatelé se těší i na divadelní premiéry, které s ochotnickým kroužkem nacvičuje Jan Mareček. Divadlo se prezentuje na přehlídkách mimo domov, kupříkladu na krajské přehlídce Barvy života ve Zlíně či na literárním festivalu Nezdenská skala. K dispozici je knihovna, uživatelé, aspoň ti pohybově zdatnější, mohou chodit do cvičení, trénovat paměť, vyšívat, malovat, plést. Jejich činnost je často vedena zájmem pomoci těm, kteří jsou na tom ještě mnohem hůře – třeba lidem některých afrických zemí, kam putují obvazy, zhotovené paní Sedláčkovou. A občas se jede na zájezd do Luhačovic, Kroměříže či dalších míst, zajímavých památkami a přírodními krásami.

„Pečují o nás se vší parádou. Je nám tady dobře!“ zaznívá z úst mnohých seniorů, kteří našli v Nezdenicích domov pro zbytek svého života. Ti, kteří odešli ze samot, kde žili opuštěni ve starých chalupách, většinou nelitují. Nezdenický domov je pěkně upravený, s prostornými světlými chodbami a místnostmi, kolem je park, zářící teď v létě svojí zelení. Čekatelů je více, než mohou uspokojit. „Život v kolektivu má svoje specifika. Snažíme se nabídnout lidem, kteří k nám přijdou, dožít důstojně v kruhu lidí, kteří si dovedou podat pomocnou ruku,“ dodává vedoucí Domova. Jeho slova jsou závazkem i pro další desetiletí Domova pro seniory v Nezdenicích.

Den otevřených dveří se v Domově pro seniory v Nezdenicích uskuteční v pátek 29.srpna při příležitosti 30. výročí založení tohoto střediska. V programu vystoupí folklorní soubor Světlovánek z Bojkovic, dechová hudba ze Záhorovic a hudba folklorního souboru Olšava. Celý den bude návštěvníkům v Domově vyhrávat hudebník a zpěvák Karel Surý z Rudic. Doprovodný program začne v půl desáté dopoledne.

Jiří Jilík