Navíc kolem sebe měly nové kolektivy plno úspěšných vzorů (Hradišťan, Olšava, Dolina a podobně).

V Dolním Němčí se takto sešli členové bývalé katolické omladiny někdy v polovině šedesátých let s rozhodnutím secvičit dožínkové pásmo a navázat tak na tradici dožínek, které se v dědině konaly od roku 1923. Aby se pak v souborové činnosti pokračovalo, to podporoval i člen doprovázející dechové hudby František Krhovský, který se do čela mladého kolektivu postavil. S nácvikem pomáhal i Jan Vojtík ze staroměstské Doliny, stejně jako tanečníci a vedoucí uherskobrodské Olšavy.

Nový soubor měl název Národopisný krúžek Dolněmčan. Krojové vybavení vyřešila rekonstrukce všedního kroje, ve svátečním soubor vystupoval a vystupuje jen mimořádně. Díky spolupráci s Dolinou vzniklo v roce 1968 i hodové pásmo a uskutečnily se první dolněmčanské hody s právem.

olněmčan začal zajíždět i mimo obec, byly to například Dolňácké slavnosti v Hluku, jízda králů ve Vlčnově, slavnosti na Javořině, mezinárodní festival ve Strážnici a tak dále. Pořádal národopisné večery, na které zval spřátelené folklorní soubory (Dolina, Olšava, Brozané a podobně).

V dalších letech, zejména po roce 2000, přišla nová generace „krúžkařů“, vznikaly i nové tradice (například vánoční koledování, fašank, šlahačková obchůzka, vaření trnek v objektu muzea a podobně). K doprovázející dechovce se přidala i cimbálová muzika a tím se rozšířily repertoárové možnosti souboru.

V letošním roce vystoupil Dolněmčan v únoru v italském Nimis s fašankovou obchůzkou, byl na moravském plese v Praze, připravil šlahačkovou obchůzku a hody s právem, zúčastnil se oslav výročí spolků, slavností česneku v Buchlovicích, reprezentoval v Srbsku, vaření trnek natáčela brněnská televize pro Folkloriku (pořad uvede v premiéře ČT 2 v sobotu 27. září v 9.25 hodin a v repríze ČT 1 2. října ve 2.55 hod.) a nedávno se zúčastnil Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Na 4. října připravuje soubor národopisný večer, v jehož programu představí program ze zájezdu v Srbsku, čepení nevěsty a fašank a jako přídavek tanec, který se členové naučili v Srbsku. Jak mi prozradil organizační vedoucí souboru Dolněmčan Martin Matuš, pak si všichni trochu odpočinou a budou se připravovat na vánoční akce, kdy je čeká 24. prosince štědrovečerní obchůzka a 27. prosince poštěpánské koledování s pečením chleba v muzeu.

Miroslav Potyka