Stejně jako v jiných místech měl vznik sboru velké opodstatnění. Jedině organizovaná jednotka s odpovídající výstrojí a výzbrojí mohla účinně čelit požárům, které na tehdejší vesnici s velkým hospodářským dvorem a okolními lesy nebyly výjimkou. V Buchlovicích, které tvořily víceméně tlučenicové nebo kotovicové chalupy s doškovými střechami, vypuklo jen v 19. století minimálně pět rozsáhlejších požárů. Nejvíce však trpěly, na sobě doslova naskládané, domky nejchudších chalupníků v části Podvinohradí, kde léhaly popelem celé řady stavení.

Vedle své bohulibé činnosti se hasiči zúčastňovali pravidelných cvičení, zasahovali do kulturního dění v obci a jejich parádní naleštěné uniformy byly často k vidění i na pohřbech nejenom svých členů. Hasiči se už před desítkami let stali organizátory zdejších fašaňků s pochováváním basy a tradičních Martinských hodů, jak je tomu dodnes.

I v současnosti patří Sbor dobrovolných hasičů v Buchlovicích k nejaktivnějším složkám. Tvoří jej asi devadesát členů, z nichž pohotovostní družstva mají k dispozici vyspělé zásahové vozidlo Renault CAS 24 a v nedávných dnech díky stopadesátitisícové dotaci Zlínského kraje přibyly čtyři moderní dýchací přístroje Dräger a přilby.

Protože je jednotka zařazena do skupiny JPO2, v případě nutnosti vyjíždí nejenom do obce samotné, ale i do blízkých vesnic. Zároveň na základě smluvního vztahu zajišťuje požární ochranu sousednímu Břestku. „Letos jsme naostro vyjeli už celkem šestnáctkrát,“ říká starosta sboru Antonín Zelinka a pokračuje: „Nejezdíme jen k ohňům. Pomáháme například při haváriích vozidel či odstraňování spadlých stromů. Naposled jsme vyjížděli k požáru kontejneru, předtím k požáru domu v Osvětimanech. Zajišťujeme požární dozory při kulturních akcích, vyjíždíme na cvičení a ukázky techniky do okolí a třeba i do družebních obcí, na které zvlášť rádi vzpomínáme. Finanční dotaci kraje vítáme. Našim stávajícím dýchacím přístrojům totiž už pomalu odzvonilo.“

Nakonec ještě dodejme, že zřizovatelem hasičského sboru je městys Buchlovice, který se podle svých možností snaží tamním hasičům vycházet vstříc a váží si jejich nezištné práce, která není v současném světě vůbec samozřejmá.

Bořek Žižlavský