Nakonec vznikl podstatně delší rozhovor, v němž Kořen mimo jiné přiznává, že žádná továrna v Evropě není schopná ve velkoobjemových zakázkách technologicky, cenově ani produktivitou konkurovat Východu.

Hned zkraje se vás musím zeptat, zdali je společnost Baťa stále majitelem celého areálu výrobní divize Dolní Němčí?

Ano, z původního odkoupeného majetku patří veškeré pozemky i budovy stále organizaci Baťa. Je pravdou, že nás však v minulosti kontaktovali lokální podnikatelé se zájmem odkoupit část pozemků. Ke konkrétním krokům směřujícím k prodeji však z důvodu našeho nezájmu nedošlo.

Které firmy jsou ve výše jmenovaném areálu v současnosti v pronájmu?

Po reorganizaci výroby v roce 2008-2009 došlo k přesunutí externě pronajímaných skladů materiálu do areálu současné továrny. Proto byl pronájem prostor umožněn pouze jediné společnosti. I ten však byl z důvodu potřeby prostor pro naší vlastní výrobu ukončen.

Ve výrobní divizi společnosti Baťa v Dolním Němčí došlo v posledních měsících k rozsáhlé rekonstrukční činnosti. Co všechno tam prošlo obměnou, z jakých důvodů a kolik peněz do oprav firma Baťa investovala?

Investice směřovaly především do oblasti opravy budov, modernizace strojního vybavení, optimalizace výrobních a manipulačních linek. Nemalá část prostředků byla investována i do zkvalitnění zázemí pro naše spolupracovníky a obchodní partnery. Nejedná se o investici poslední a k její výši mohu uvést, že se v první vlně jednalo o částku přesahující deset milionů korun.

A kdy naposled společnost Baťa investovala v Dolním Němčí do rekonstrukce v podobném rozsahu?

Podobně velké investice nebyly realizovány již řadu let. Průběžně bylo investováno primárně do údržby existujícího zařízení a budov. Taková investice není zcela obvyklá.

Znamená letošní rekonstrukce Baťova závodu v Dolním Němčí to, že společnost Baťa investuje do své evropské výrobní fabriky kvůli udržení tamní výroby obuvi i v dalších letech?

Společnost Baťa provozuje výrobu obuvi v Evropě kromě Dolního Němčí i v Holandsku, ta se ale soustřeďuje především na výrobu účelové a speciální pracovní obuvi. Klíčovým důvodem pro investice v Dolním Němčí je zájem organizace o provozování výroby schopné dodávat interním i externím odběratelům kvalitní produkt v krátkém čase a limitovaných sériích. Ve velkoobjemových zakázkách není schopná technologicky, cenově ani produktivitou konkurovat Východu žádná továrna v Evropě.

Obuvnická továrna v Dolním Němčí funguje od roku 1972 a ve svých nejúspěšnějších letech zaměstnávala kolem 500 lidí. Společnost Baťa ji vlastní od roku 1992. Poslední velká redukce se tam uskutečnila v roce 2009 a týkala se radikálního zeštíhlení počtu zaměstnanců. Ze zhruba 250 jich odešla necelá polovina. V současnosti tam pracuje kolem 130 lidí.

Výrobní divizi společnosti Baťa v Dolním Němčí v pátek navštívilo nejvyšší vedení společnosti Baťa. Za jakým účelem se návštěva uskutečnila?

Dění v Dolním Němčí je již delší dobu pod drobnohledem nejen členů rodiny Baťa, ale také celého obchodního vedení evropské centrály. Páteční návštěva členů mezinárodního vedení byla vyústěním zintenzivnění kooperace evropských poboček Baťa v oblasti výroby a prodeje privátní baťovské obuvnické značky Weinbrenner.

Kolik lidí vlastně aktuálně pracuje v dolněmčanské továrně na výrobu obuvi ?

Přímých zaměstnanců je momentálně ve stavu více jak 130. Při mimořádných zakázkách dočasně najímáme i více lidí, dlouhodobé pracovní poměry jsou však spíše minulostí.

No a kolik jich tam pracovalo před 19 lety, kdy firma Baťa v Dolním Němčí začínala?

Společnost Baťa odkoupila továrnu v Dolním Němčí již v roce 1992. V té době již byla šance na navrácení původního majetku ve Zlíně v nedohlednu. Zájem firmy o výrobu však nemohl čekat. Při převzetí v továrně pracovalo téměř pětkrát více lidí než dnes, ale s přechodem pod baťovskou strukturu a se ztrátou zakázek z bývalého SSSR bylo nutné přikročit k postupné optimalizaci.

Jaký počet párů botů se v Dolním Němčí vyráběl po převzetí továrny společností Baťa a kolik tamní fabrika produkuje nyní?

Tato čísla by byla z mých úst spíše kvalifikovaným odhadem než jasně deklarovatelnými údaji. Pravdou však je, že došlo k výraznému poklesu produkce. I přes redukovaný stav jsme však stále největším výrobcem běžné obuvi v ČR.

Můžete zpětně přiblížit hlavní důvody onoho výrazného poklesu?

Ztráta odběratelů v bývalém SSSR, 90% výroby směřovalo tam. Sovětští odběratelé sice neplatili, ale v rámci RVHP továrna dodávala i bez tohoto dnes už podstatného detailu. Navíc po pádu železné opony původní model centrálního plánování založený na Západu relativně uzavřeném trhu nemohl logicky fungovat dál. Dalším důvodem poklesu je i stále vyšší orientace některých zákaznických skupin na syntetické materiály za nízkou cenu. Kvalitní usňová (kožená) obuv spíše strádá.

A do jaké míry se v uplynulých letech proměnila v Dolním Němčí struktura vyráběné obuvi?

Z původních obřích velkosériových zakázek se musela výroba přesměrovat do sérií malých. Dnes je továrna schopna vyrábět několik vzorů najednou v minimálních sériích, a to je i její jedinou konkurenční výhodou v globálním světě. Specifickým a technologicky náročným produktem je speciální série profylaktické obuvi pro diabetiky, která je unikátní i v měřítcích celoevropského trhu. Právě proběhlá rekonstrukce spouští celoevropský program již zmiňované značky Weinbrenner.

Související článek: Baťova výrobní fabrika v Dolním Němčí hlásí změny