Školu s touto nabídkou oslovil realizátor projektu, Zlínský kraj. „Téma nás okamžitě zaujalo, se zapojením jsme vůbec neváhali. Děti vyrůstají v prostředí, které je málo tolerantní vůči jinakostem, v naší škole je několik dětí jiné než české národnosti a velmi stojíme o to, aby se v ní všechny děti cítily dobře a byly vůči sobě snášenlivé. Náš vzdělávací program nese název Otevřená škola, zapojením učitelů a žáků do projektu naplňujeme jeho obsah,“ vysvětlila pohnutky ředitelka školy Dagmar Bistrá.

Příkladem, jak škola pracuje s národnostní odlišností, je kroužek romských dětí Větrník pod vedením vychovatelky Dany Janů. „Věnuje se dětem, které vyžadují vlastní specifický program, pozornost nebo pomoc s učením, pravidelně několik hodin týdně a také o prázdninách. Je v kontaktu s jejich rodiči a svou vlastní intervencí získává prostředky na zajímavou činnost, k níž by tyto děti možná jinak nepřišly,“ uvádí Dagmar Bistrá. Každá zapojená třída se setkala s různými tématy projektu celkem čtyřikrát během školního roku, školu navštívili také cizinci. „Učitelé především výchovných předmětů žákům předkládají multikulturní výchovu tak, aby získali kompetence a schopnosti porozumět problematice, nastavit si vztahy, mít znalosti o původu a kultuře jiných národností. Myslím, že pozitivní působení programu je nezpochybnitelné. Školní děti umějí být velmi kritické, vidí problémy černobíle a mnohdy si své názory ne vždy dobře utvořené přinášejí od starších či rodičů. V takovém případě se hůř přesvědčují o složitostech současného multikulturního světa. Přesto jsou přemýšlivé a všechny aktivity projektu přijaly s nehraným zájmem,“ chválí své žáky Dagram Bistrá.

Multikulturní výchova je termín označující koncept vzdělávání pro život v multikulturní společnosti. Podstatou této disciplíny je naučit se zacházet s odlišností. Každá odlišnost konfrontuje naše životní jistoty, zkušenosti, nahlodává nám náš obraz světa. Zároveň však může setkání s odlišností způsobit rozšíření obzorů, které přináší také nové zkušenosti, pohledy, někdy i hluboká setkání. Aby se tomu tak mohlo skutečně stát, je třeba získat dovednosti, které pomohou natrénovat toto pozitivní vnímání různorodosti.

Autor: Petra Kučerová