Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje nyní povolil škodit bobrům. Komu je toto povolení určené především?

Je určené pro všechny subjekty, které přijdou s bobry do styku a jsou jimi nějakým způsobem omezováni. Jsou místa, kde může aktivita bobrů, zejména jejich hráze, vadit hospodaření v krajině. A toto je příklad, kdy má opatření sloužit. Je v něm dost precizně popsané, za jakých okolností je možné do aktivit bobrů zasahovat, a za jakých nikoliv. Vše je ošetřeno tak, aby se přednostně neublížilo zvířatům.

Může mít toto opatření vliv na počet bobrů?

Smyslem omezení je pouze snížit negativní vliv bobrů v konkrétní lokalitě. Na početnost populace a rozmnožovací schopnosti to vliv mít nemůže a nebude. Rozhodně není smyslem tohoto opatření snižovat početnost bobrů nebo ji nějak omezovat. Jde o dost mělké opatření, které je u takových problémů vhodné použít, protože bobři jsou chráněný druh.

Jak tedy mohou ti, kteří zažádají o výjimku, do života bobrů zasáhnout?

V podstatě běžnou údržbou koryt a břehů osídlených toků. Do jisté míry je možné zasahovat i do staveb, které bobři dělají, tedy do hrází. Za určitých okolností je možné zasáhnout i do jejich osídlení. Jsou ale přesně stanovené podmínky, ve kterém ročním období to lze provést. Tyto zásahy omezí bobry v jejich aktivitě, zhorší se jim podmínky pro existenci. Znamená to, že buď nebudou stavět tolik staveb a nenapáchají tolik škod, anebo když je narušování staveb časté, mohou se i odstěhovat .

Trvá bobrům dlouho, než hráz postaví?

To je různé. Jsou hráze, které vzniknou za rok, ale jsou i takové, které se staví deset let. Podzim je obdobím, kdy hráze nejrychleji a nejpevněji vznikají.

Znamená to tedy, že je podzim zároveň i ideálním obdobím pro zasahování do života bobrů, tak jak to má nyní povolit kraj?

Když se v tomto období budou hráze bobrům bourat, bude jim to hodně vadit. To znamená, že když mi v jednom místě vadí hráz, budu je bourat tak dlouho, dokud bobr jejího stavění nenechá. To může vyústit v to, že se bobří rodina nakonec odstěhuje. Smyslem tohoto opatření ale není bobry stěhovat. Jde o to, dám jim najevo, že mi v konkrétním místě hráz vadí a říct, buď její stavby nechte a žijte zde bez ní, nebo jděte pryč.

Když pominu hloubku vody, proč si vlastně bobři hráze stavějí?

Jedním z těch důvodů je právě málo vody v korytě. Tím druhým důvodem je to, že si chtějí zatopit nějaký porost, ve kterém chtějí kousat a kácet stromy. Toho dosáhnou tím, že ho zaplaví a ve vodě se pak lépe pohybují.

Opatření počítá i s likvidací bobřích nor. U těch se plánují jaké zásahy?

Když se bobrům zasáhne do nory, musí mít možnost utéct. Nutnou podmínkou je, aby měli předtím, než se s norou něco udělá, šanci ji opustit.

A co břehy?

Když se opevní břeh, aby do něj bobr nemohl, nory v něm prostě neudělá a musí jít jinam. Na takový zákrok stačí třeba jen zabudovat pletivo pod povrch hráze, což je záležitost jejich běžné a standardní údržby.

Existuje nějaké stoprocentní opatření proti bobrům?

Kromě toho definitivního neznám žádné. A ani definitivní opatření není definitivní, protože noví bobři přijdou odjinud.