Město opět otevře na Slavnosti vína veřejnosti své památky, jaké Hradiště vlastně lidé uvidí letos?

 Hradiště bylo jedním z prvních měst, které dny otevřených dveří památek začalo pořádat. Bylo to už v roce 1991! Slavnosti v sobotu oplývají vínem, folklorem a tradicemi, neděle už probíhá v komornější atmosféře a památky dostávají svůj prostor třeba právě hudebními produkcemi v řadě z nich.

Péče o památky je finančně náročná.

To bezesporu. Město Uherské Hradiště vynakládá každoročně velké prostředky na opravu památek, které vlastní. Přispívá i soukromým vlastníkům. Mnozí z nich ale dokáží svou nemovitost opravit jen z vlastních zdrojů. Krásným příkladem toho, jak dobře může dopadnout rekonstrukce památky v soukromém vlastnictví, je teď například Dům U Labutě v Havlíčkově ulici (pekárna U Jahodů). Když se před „filmovkou" odkrylo lešení, vylouplo se nádherně opravené průčelí. Bude to znovu jeden z architektonických skvostů města. Podobných příkladů by se ale našlo daleko víc…

Průčelí domů a horní části budov ve městě často překvapí, je to tak?

Zvednout hlavu a koukat nahoru na památky! To radím všem návštěvníkům Slováckých slavností vína. Jen tak můžou obdivovat třeba detail na průčelí budovy Základní školy speciální na Palackého náměstí čp. 238. Její historizující sloh spojuje různé prvky: antické – renesanční, ale i lidové. Pohlédněte nahoru a k vašemu překvapení tam najdete také ženu Kunovjanku s typickým úvazem šátku „na záušnice". Tento detail mi připomíná naše Slavnosti – spojení lidové kultury a historie.

Proč se vlastně na Slavnosti lidé mají do památek vydat?

Opět budou mít možnost podívat se do míst, kam se běžně nedostanou. Kromě řady objektů, např. kostela Zvěstování Panny Marie, bude lákat, jako minulý rok i letos, věznice. Lidé prostě chtějí okusit její atmosféru. Očekávám opět velký zájem. Ten je důkazem, jak dobrý počin je zpřístupnění věznice veřejnosti. Její dochované interiéry jsou velmi působivé a já věřím, že se časem podaří věznici opravit a zrealizovat zamýšlené muzeum totality.

Je něco, co v Hradišti stále čeká na zpřístupnění veřejnosti?

Mým přáním je zpřístupnit objekt Staré radnice a především její věž. Toto je však zatím nesplnitelné – na věž nelze vstoupit a pokochat se pohledem na město právě odtud. Chybí jí ochoz. Nabízí se ale jiná možnost do budoucna – zprostředkovat lidem tento zážitek prostřednictvím kamery umístěné na věži. Zájemci by se třeba v informačním centru nebo na webu mohli podívat, jaký je pohled z věže v danou chvíli.

O čem sníte ještě?

Zpřístupnit městské podzemí. Jsou pověsti o tom, že podzemní chodby vedly z města na Velehrad, nebo až na Buchlov. Každý, kdo ví, na jakém terénu je naše město postaveno, ale chápe, že jsou to „jen" pověsti. Přesto některé objekty podzemí mají. Jedno z nich mohou lidé navštívit i na Slavnosti – podzemí františkánského kláštera a Galerii slováckých vín v Jezuitské koleji. Část sklepních prostor mohou vidět i v recepci hotelu Slunce – přes skleněnou podlahu.

Je v Hradišti místo, kde si i o Slavnostech mohou lidé užít klid a „nadechnout se" historie?

Mohu doporučit jedno své oblíbené místo. V ulici Na Baště lze najít ztracený klid. Ulice je v polovině přerušena prostorem malého náměstíčka. Uprostřed je dětské hřiště, kolem něj rodinné domy. Pokud pozorujete jeho tvar, zjistíte, že stojíte v někdejším barokním bastionu sv. Ignáce z přelomu 17. a 18. století. Bastiony byly dříve součástí opevnění města. Je to skutečně magické a nesmírně klidné místo. Sedněte si na lavičku a vnímejte jej. Pocítíte kontrast jeho dnešního klidu a dřívějších vibrací místa, určeného pro boj. Ve mně to vyvolává příjemné pocity. Navíc uprostřed bylo skladiště zbraní a munice. A dnes? Dětské hřiště.

Tipy kam za historií o Slavnostech:

• S katalogem Slavností vína v ruce se projděte podle mapky zpřístupněných památek. Zajímavá je procházka po stopách středověkého opevnění – od Matyášovy brány v Jezuitské zahradě přes pozůstatky v Dlouhé ulici až k někdejší zbrojnici, před níž je dochován také kousek hradeb. Ve Smetanových sadech vás může překvapit sloup se sochou sv. Rocha, který připomíná oběti morové epidemie v roce 1680 s dosud nevysvětleným monogramem AP. Na cestě k vinným sklepům pak v Mařaticích – v blízkosti rozcestí pod vinným sklepem U Lisu najdete nově zrestaurovanou boží muku, postavenou v roce 1713, a na rozcestí nedávno restaurovaná socha Bolestné P. Marie, postavená na památku obětí moru v roce 1715.
Nenechte si ujít:

PUTOVÁNÍ ZA HISTORIÍ

• komentované prohlídky kostela Zvěstování Panny Marie a bývalé synagogy (Knihovny B. B. Buchlovana)
• okruhy městem se školenými turistickými průvodci
• podrobnosti: www.slavnostivinauh.cz/pamatky
• téměř 30 otevřených památek a historických objektů
• u všech památek budou přítomni dobrovolníci z Gymnázia Uherské Hradiště (budou poskytovat zájemcům informace o daném objektu)