V neděli ráno pak udělil svátost „bojovníků Božích“ v uherskobrodském farním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie 25 místním věřícím a jedné z Bystřice pod Lopeníkem. Těsně před polednem Graubner svoji návštěvu na Uherskobrodsku zakončil biřmováním 47 katolíků z Hradčovic, Drslavic a Veletin v hradčovickém chrámu Všech svatých.

Fotogalerie z Hradčovic zde

Moravský metropolita apeloval na biřmované, aby dodržováním křesťanských zásad pomohli odvrátit úpadek současné společnosti. V kázání položil několik řečnických otázek, které měly celospolečenský dosah a týkaly se zejména budoucnosti našeho národa, nárůstu cizokrajných imigrantů, vymírání původní evropské populace či dalšího směřování současné civilizace.

„A jak to vypadá s budoucností našeho národa? Naskýtá se otázka, když dnes budujeme, pro koho to vlastně budujeme? Nemluvím proti nikomu, ale budou si jiné národy a kultury vážit toho, co jsme vybudovali? Budou dělat z kostelů mešity, nebo řeknou, že demokracie patří k odsouzeným režimům a my to tady zavedeme jinak? Nestraším, to je bohužel realita. Tvrdá logika totiž říká, že tam kde nejsou děti, tam není budoucnost,“ varoval metropolita a zejména biřmované upozornil na to, že pokud ve svátosti biřmování přijmou Ducha svatého, jsou to právě oni, kteří mohou změnit dnešní svět.

Mezi prvními, kteří biřmováním završili rok příprav, byla skupina katolíků v nivnickém kostele. „Máme letos devětačtyřicet biřmovanců, což je méně než před čtyřmi lety, tehdy obřad podstoupilo osmdesát věřících,“ prozradil nivnický farář Petr Martinka. Další skupinou biřmovanců bylo v neděli ráno v uherskobrodském farním kostele 26 věřících. „Pro biřmování se rozhodlo také pět starších, z nichž tři dosáhli již padesáti let věku,“ poznamenal brodský děkan František Král.

Fotogalerie z Nivnice zde

Biřmování

Biřmování (z latinského posílení) je jednou ze sedmi svátostí katolické, pravoslavné a anglikánské církve. Podle nauky zmiňovaných církví je to svátost ustanovená Ježíšem Kristem, jejímž prostřednictvím křesťan od Boha dostává jako dar Ducha svatého. Biřmování podle katolické nauky vtiskuje do nitra člověka nezrušitelné znamení. V západní církvi se biřmování v případě dospělého uděluje spolu se křtem, avšak pokud jsou křtěny malé děti, je zvykem je biřmovat až ve starším věku (obvykle od 14 let).

Přečtěte si také:

Biřmování přijala více než stovka věřících z několika obcí Brodska

PŘEČTĚT SI VÍCE ZPRÁV ZE SLOVÁCKÉHO REGIONU

Moje Slovácko Sport Kultura Podnikání Černá kronika Týdeník