Napsal řadu básnických sbírek, jeho verše a fejetony znali čtenáři Slováckých novin, Rovnosti, Malovaného kraje, Obrysu-Kmene a dalších periodik.
Z jeho rozsáhlé celoživotní tvorby vzpomeňme například sbírky Moravské ticho (Moraviapress 1992), Lásky dech (Jaspis 1997), Rok na Slovácku (Jaspis 1998), Chvály (fejetony, Alisa 2006), Rosou ozdobené ráno (Alisa 2005) a jiné. Mimořádným počinem se staly litografie malíře Karla Beneše, ke kterým napsal verše právě Miroslav Kapinus. Byly vydány malířem jako bibliofie pod názvem Lásky dech v roce 2008.

Překládá také poezii francouzských básníků. V roce 2000 vydalo nakladatelství Votobia Olomouc jeho překlad veršů Roberta Desnose pod názvem Zítra se bude mluvit řečí květin. Miroslav Kapinus přeložil také verše Jeanna Cocteaua Hra v šachy, které otiskl Box č. 1 a vysílala je rozhlasová stanice Vltava. Básně Saint-Pol-Rouxe v časopisech Alternativa a Světová literatura. Další verše, povídky a pohádky odvysílal Český rozhlas Brno. Miroslav Kapinus působil jako učitel na několika základních školách na Uherskohradišťsku – v Bánově, ve Vlčnově a ve Strání. Ve Strání založil literární kroužek, který se stal několikrát vítězem celonárodní soutěže dětské literární tvorby. Velmi rád vzpomíná na vznik Divadla poezie v Uherském Brodě v 50. letech, které bylo prvním souborem toho typu v republice a jehož členy byli studenti středních škol. Úzce spolupracoval s divadelními soubory ve Vlčnově a ve Strání-Květné.
Co popřát básníkovi, jehož srdce je stále mladé, k jeho životnímu jubileu? Snad jen, aby mu sloužilo zdraví a jeho verše nacházely stále citlivou odezvu u čtenářů. ⋌(poh)